Pas afgestudeerd? Dit zijn je kansen op de arbeidsmarkt

Het is zover. Je hebt zopas de schoolbanken vaarwel gezegd en wil zo snel als mogelijk aan de slag. De hamvraag: wat zijn jouw kansen op de arbeidsmarkt ?

Het Schoolverlatersrapport 2023 van de VDAB laat er geen twijfel over bestaan: “In tijden van hoogconjunctuur krijgen meer schoolverlaters meer kansen op de arbeidsmarkt. Maar deze kansen zijn en blijven sterk afhankelijk van de scholingsgraad van de schoolverlater. Hoe hoger je met andere woorden bent geschoold, hoe beter je kansen op een job liggen. Van alle schoolverlaters die in 2021 ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betraden, was gemiddeld 20% na een jaar nog werkzoekend. Bij schoolverlaters met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs daalde dat percentage gelijk naar 6,3%. Schoolverlaters met een hoger diploma behaalden gemiddeld het laagst werkzoekende aandeel: 2,1%. Er kan dus geen twijfel over bestaan: met enthousiasme alleen kom je weliswaar een heel eind ver op de arbeidsmarkt. Toch helpt een diploma je nog altijd een heel stuk verder.

Kansrijke arbeidsmarkt

Het ‘Schoolverlatersrapport 2023’ stelt desondanks dat het aantal jongeren zonder diploma in 2022 met zowat 1,7% is gestegen ten opzichte van 2021. Volgens de VDAB is dit te wijten aan de kansrijke arbeidsmarkt. Hierdoor zouden jongeren sneller vroegtijdig de school verlaten en werk zoeken. Ongekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden, heeft echter ook andere gevolgen. Zo komen schoolverlaters zonder diploma vaker in laag betaalde en minder kwaliteitsvolle jobs terecht. Volgens de VDAB ligt het cijfer van ongekwalificeerde schoolverlaters in werkelijkheid nog hoger dan aangegeven in het ‘Schoolverlatersrapport 2023’. Dit is te wijten aan het feit dat jongeren zonder diploma niet zelden in inactiviteit terechtkomen. Dat betekent dat ze niet aan het werk zijn, maar ook niet beschikbaar voor- of op zoek naar werk.

Duaal leren scoort goed

Leerlingen die volgens het systeem van duaal leren uitstromen, lijken het volgens het ‘Schoolverlatersrapport 2023’ dan wel weer opvallend goed te doen op de arbeidsmarkt. Bij duaal leren ligt de focus immers grotendeels op werkplekleren. Dat is een beroepsgerichte vorming met veel praktijk (stages) die is gebaseerd op één of meerdere beroepskwalificaties. Het laag werkzoekende percentage van 4,2% (na een jaar) van duaal leren starters getuigt daarvan.

STEM = top

De nood aan technisch en technologisch geschoolde profielen blijft bijzonder groot, in zo goed als alle sectoren (bouw, hout, chemie, farmacie, gezondheidszorg, land- en tuinbouw…). STEM-schoolverlaters stromen volgens het ‘Schoolverlatersrapport 2023’ globaal gezien dan ook vlot door naar de arbeidsmarkt. Dat geldt zowel voor de hoger opgeleide schoolverlaters als de schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden met een secundair onderwijsdiploma. Enkel bij de schoolverlaters uit een artistieke of creatieve STEM-opleiding verloopt de overgang van school naar arbeidsmarkt moeizamer.

Het volledige ‘Schoolverlatersrapport 2023’ lees je hier.

Pascal Dewulf

Bron: VDAB.be