Welke impact heeft staken op je loon?

Er wordt de laatste tijd behoorlijk wat gestaakt. Maar hoe zit het eigenlijk met het financiële plaatje? Blijft je loonzakje even goed gevuld wanneer collega’s plots met vlag en wimpel post vatten aan de poorten van je bedrijf om op te komen voor hun rechten?

Het gebeurt al eens: plots zijn de toegangen naar je bedrijf hermetisch afgesloten door collega’s die aan het staken zijn. Je raakt er niet door en moet onverrichterzake terug huiswaarts keren. De vraag is: welke impact heeft dat op je loon? Dat hangt ervan af. Wist je op voorhand van de staking maar heb je het er toch op gewaagd, in de hoop dat je doorheen de stakingspiketten zou raken, dan kan je het schudden. Je hebt dan in principe geen recht op loon. Hebben jouw collega’s geïmproviseerd en spontaan plots een stakingspiket opgezet dat alle toegangen naar je bedrijf afsluit, dan heb je in principe wel recht op loon.

Praktische checkup
Timing is echter alles: ben je je bedrijf immers binnen geraakt voor het opzetten van een stakingspiket maar kan je vervolgens niet aan de slag (omdat je bijvoorbeeld in een industriële bakkerij aan de slag bent waar je koekjes bakt maar waar je collega’s eerst de grondstoffen moeten aanleveren en voorbereiden) omdat een aantal van je collega’s mee aan het staken zijn dan blijft je loonzakje helaas leeg. Kom je daarentegen te laat op het werk, wanneer het stakingspiket er al staat (en je niet op voorhand op de hoogte werd gebracht), dan krijg je wel loon uitbetaald. Dat is niet om jou het leven moeilijk te maken. Het is een soort van praktische checkup om te beletten dat stakers zich vooralsnog zouden aanmelden op het werk om zo hun loon voor die dag te bemachtigen.

Maak jezelf nuttig
Toch moet dit genuanceerd: wanneer je tijdens een staking op de werkvloer bent maar niet aan de slag kan in je normale dagtaak dan betekent dat niet dat je sowieso geen recht hebt op loon. Je baas moet kunnen bewijzen dat hij jou niet op een nuttige manier aan het werk kan zetten. Dat betekent dat hij eerst moet zoeken of je geen alternatieve activiteiten kan uitvoeren al dan niet gerelateerd aan je job.

Pascal Dewulf