7 essentiële vaardigheden voor een postcoronasollicitatie

Zit je tussen jobs en wil je zo snel mogelijk weer aan de slag? Start dan je zoektocht en hou rekening met deze 7 essentiële vaardigheden in het postcoronatijdperk.

Doorzettingsvermogen

De coronacrisis was op heel wat vlakken bijzonder uitdagend. Was je verlamd door alle dingen die er gebeurden of keek je naar de situatie en was je vastberaden door te gaan en er zonder kleerscheuren uit te komen? Doorzettingsvermogen wordt op de arbeidsmarkt van morgen meer dan ooit een cruciale vaardigheid. De coronacrisis heeft immers ontegensprekelijk bewezen dat het de doorzetters zijn die de maatschappij draaiende houden.

Ethiek

Als er één ding is waaraan de coronacrisis heeft geappelleerd dan is het wel ethische principes. Dat betekent dat je het juiste doet op elk gegeven moment. Tijdens de covid-19-pandemie was dat klaar staan voor anderen in nood, social distancing en strikte toepassing van de gezondheidsmaatregelen. Covid-19 heeft geleerd dat onze leefwereld van de ene dag op de andere helemaal overhoop kan worden gehaald en dat in die moeilijke tijden (en daarna) ethische principes cruciaal zijn. Op de arbeidsmarkt zal in de toekomst dan ook meer en meer belang worden gehecht aan ethiek van medewerkers.

Veranderingsgezindheid

De coronacrisis heeft bewezen dat we niet langer kunnen vasthouden aan starre principes. Alleen wie bereid is te veranderen wanneer dat nodig blijkt, zal als professional zijn toekomst veilig kunnen stellen.

Creativiteit

Bedrijven voelen meer dan ooit dat ze zich naar de toekomst toe nog vindingrijker zullen moeten opstellen. Dat kan alleen wanneer je met creatieve medewerkers aan de slag gaat. Ben jij zo iemand? Prijs jezelf dan gelukkig want creativiteit wordt een van de belangrijkste vaardigheden die je als professional zal nodig hebben voor een flitsende carrière.

Leergierigheid

Kan je je draai niet vinden met sociale media, apps, telefoons, tablets maar ook met nieuwe, vakgerelateerde dingen? Dan is het misschien tijd om wat extra opleidingen te volgen. Het credo ‘levenslang leren’ was al van toepassing vóór de covid-19-pandemie en zal in de toekomst alleen nog belangrijker worden. Onderschrijf je die filosofie niet dan is het opletten geblazen om de kennistrein niet definitief te missen.

Verantwoord

Bedrijven zetten vandaag volop in op verantwoord ondernemen. Dat betekent dat je als medewerker ook alleen kan functioneren in dat soort bedrijven wanneer je verantwoord ondernemen als een onmisbare pijler van je professionele bagage beschouwt.

Autonomie

Waar je werkt zal in de toekomst minder en minder belang hebben. Dat je alles kwalitatief oplevert binnen de voorziene tijdspanne eens te meer. Dat betekent dat je je werkdag zelf in handen neemt en erover waakt dat je je deadlines en opleveringen steeds nauwgezet nakomt.

Pascal Dewulf