Werkgever en werknemer: een uitdagende relatie

De arbeidsmarkt kent een ongeziene krapte. Dat vergt een aangepaste aanpak voor werkgevers om werknemers aan te trekken én te behouden. Personeelspsycholoog Jos Verdonck van Verdonck Professional Partners werpt zijn blik op de arbeidsmarkt en geeft tips.

“Als typisch West-Vlaams HR-kantoor werken wij vooral met groeiende familiale bedrijven en non-profit organisaties. De hands-on-ondernemers zijn typisch voor onze provincie waarbij het gezond ‘boerenverstand’ nog zegeviert. Hier hebben kmo’s ook lang geredeneerd vanuit een klassieke aanpak waarbij de werkgever centraal staat. Maar steeds meer wordt duidelijk dat dit model niet meer werkt. De werknemer staat sterker dan ooit”, vangt Jos aan.

Instapdrempels verlagen

“Heel wat sectoren zijn te veel gereglementeerd. Denk maar aan de numerus clausus. Dat is gevaarlijk op termijn en de gevolgen ervan voelen we al in tijden van arbeidskrapte. Ook beschermende statuten en privileges zullen meer en meer (moeten) verdwijnen. Voor de toekomstige werkgever wordt het evident om te investeren in gemotiveerde mensen die bereid zijn een specifieke beroepsopleiding of bijkomende vormingen te volgen. Het is hoog tijd voor alle bedrijven om een cultuur te creëren waarbij de instapdrempels lager liggen. Ervaring en onmiddellijke inzetbaarheid bijvoorbeeld, mogen niet meer cruciaal zijn. We zien trouwens dat wie de strengste profielcriteria hanteert, ook het meest verloop van werknemers heeft.”

De intrinsieke motivatie stimuleren

“Op een krappe arbeidsmarkt onderscheid je je niet door opbod. Een hoger loon en een bedrijfswagen bijvoorbeeld zijn slechts oppervlakkige motivatoren die niet typisch zijn voor een specifiek bedrijf. We moeten gaan naar het fundament en dat is investeren in menselijk kapitaal. De motivatie van de werknemer om bij een bepaald bedrijf te werken, moet zeker ook gestoeld zijn op intrinsieke waarden. Dan gaat dit bijvoorbeeld over de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen.”

Dynamische loopbaan

“Het belangrijkste is om een parcours uit te stippelen voor de werknemer en mensen dus kansen te geven. Een werknemer is specifiek op zoek naar werkgevers die investeren in de loopbaan, bijvoorbeeld door opleidingen, omscholing of interne jobrotatie. Heel wat jobs zijn enorm onderhevig aan verandering, onder andere door de digitalisering. Van de werknemer wordt dan ook gevraagd om zich vlot aan te passen en dus niet egocentrisch te zijn. Een gedeelde verantwoordelijkheid voor werkgever en werknemer dus.”

Het werk als sociale omgeving

“Voor vele werknemers is het werk een bindende factor. Werknemers kijken dan ook naar een goede sociale omgeving waarin ze zich goed voelen en waar een leuke sfeer heerst. Als het fijn is op het werk, is er minder reden om een andere job te zoeken. Het is aan de werkgevers om te investeren in deze bedrijfscultuur.”

Mieke Vercruijsse