Een dikke duim voor je werk!

Geef toe: wie vindt het niet fijn om af en toe eens een schouderklopje te krijgen op het werk? Een ‘dat heb je goed gedaan’ staat gelijk aan waardering. Helaas is dat een zinnetje dat een op de drie werknemers zelden tot nooit te horen krijgt. Zonde, als je het ons vraagt, want gewaardeerde werknemers functioneren optimaler en halen betere resultaten, maar vooral: het is gewoon fijn om erkenning te krijgen voor je werk.

Als werknemers feedback krijgen over hun prestaties, blijkt die toch vooral negatief. Iets meer dan de helft krijgt enkel terugkoppeling als er iets misloopt. Als ze goed werk leveren, blijft het vaak stil. Een derde van de werknemers heeft zelfs het gevoel dat zijn leidinggevende zijn bijdrage op het werk helemaal niet waardeert. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Arbeiders krijgen minste schouderklopjes

Opvallend is dat vooral arbeiders zeggen nooit een schouderklopje te krijgen van hun baas (36%), ten opzichte van ambtenaren en bedienden (telkens 28%). Bovendien krijgen arbeiders vaker negatieve feedback over hun werk (52%) dan bedienden (45%) en ambtenaren (44%). Managers geven in het onderzoek ook toe dat ze zelf zelden of nooit complimenten geven aan hun medewerkers (15%). Een op de vijf bevestigt meerdere keren per week kritiek te geven op het werk van medewerkers. Daarnaast valt op dat vooral in grote bedrijven het minst waardering wordt uitgesproken. Drie vierde van de werknemers krijgt er nooit een complimentje, terwijl in kmo’s een vierde hetzelfde ervaart.

Negatieve gevolgen

Een gebrek aan waardering leidt bij werknemers tot minder werkplezier (36%), minder werktevredenheid (35%) en minder motivatie (33%), maar ook tot minder productiviteit (28%) en het gevoel niet goed te zijn in je job (15%). Voor de helft van de ondergewaardeerde werknemers is niet langer een boeiende jobinhoud het belangrijkst, maar wel de basisbehoefte van werk: loon. Prof. Van den Broeck wijst erop dat werknemers die enkel werken voor het geld ook vaker minder goed presteren dan zij die gemotiveerd zijn omdat ze een boeiende job hebben.

Veel geschikte momenten

“Vaak denken werkgevers dat complimenten vooral aan de orde zijn als er successen geboekt zijn, als er een goed eindproduct is afgeleverd of na een fijne samenwerking. Dat is zeker een goed begin, al zijn er ook minder voor de hand liggende, maar even geschikte momenten om iemand te verrassen met een blijk van waardering. Zo kunnen complimenten het moreel van een werknemer opkrikken net wanneer die een baalmoment heeft”, vertelt Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team.

Mieke Vercruijsse