Bang voor je baas of voor een collega? Dit kan je eraan doen

Overkomt het je wel eens dat je je niet lekker voelt op het werk omdat je angst hebt voor een collega of je baas? Dan ben je blijkbaar niet alleen. Angst op het werk lijkt een vrij gebruikelijk gegeven. De hamvraag: wat kan je eraan doen?

Onvoorspelbaar

Uit onderzoek van het Nederlandse blad ‘Intermediair’ blijkt dat meer dat een kwart van de hoogopgeleide medewerkers op zoek is naar een andere baan vanwege zijn of haar leidinggevende. Die laatsten blijken immers niet zelden onvoorspelbaar, wispelturig en autocratisch. Ook omzet- en resultaatfetisjisme voeden die angst. Uit een bevraging van marktonderzoeksbureau Panelwizard blijkt dan weer dat bijna 20% van de werknemers een regelrechte angstcultuur ervaart op de werkvloer. Het onderzoek toont verder aan dat hoe hiërarchischer een bedrijf is georganiseerd, hoe groter de kans dat de schrik er bij de medewerkers goed in zit. Ook collega’s blijken vaak een bron van angst te zijn. Dan gaat het vooral om gebrek aan vertrouwen, concurrentiestrijd en een laag niveau van collegialiteit.

Plan van aanpak

De hamvraag: wat kan je eraan doen? Een eerste stap is dat je probeert te identificeren van waar die angst dan wel komt. Misschien zijn het niet direct je collega’s of je baas maar heb je sociale angst en breekt het zweet je al uit wanneer je nog maar gewoon in een werkoverleg zit. Een gesprekstherapeut die jou hiermee kan helpen, is dan alvast een goede start. Kom je toch tot de conclusie dat er wel degelijk iets scheef zit met je baas of je collega’s ? Dan is een goed aanknopingspunt om erover te spreken met collega’s die je wel kan vertrouwen. Hoe ervaren zij de situatie ? Misschien komen jullie zou tot een plan van aanpak om die moeilijke situatie weer recht te trekken.

Tiranniek gedrag

Gaat het om je baas die zich tiranniek gedraagt ? Ook dan heb je een plan van aanpak nodig. Een belangrijk facet is dat je een duidelijk discours hebt over wat er dan wel fout loopt. Noteer de strubbelingen die je ervaart over een bepaalde periode en wees daarbij heel specifiek. Een detail maakt soms het verschil. Wanneer je voldoende info hebt verzameld, kan je eerst opnieuw met je collega’s overleggen. Dat schept vertrouwen en sterkt je in je betoog. Stap vervolgens naar iemand die gelijk of boven je baas staat in de hiërarchie. Opgepast wie je uitkiest. Vaak hangen de mensen in dezelfde hiërarchische sferen behoorlijk vast aan mekaar. Het vereist dus een beetje psychologisch doorzicht.

Niets ondernemen is geen optie

Wat je ook doet, niets ondernemen is geen optie. Onderzoek toont immers aan dat dit soort situaties makkelijk tot burn-out, depressie en een laag zelfbeeld kunnen leiden. Actie ondernemen is dus de boodschap. Succes!

Pascal Dewulf