4 generaties op de werkvloer? 6% meer productiviteit

Wie zei er ook alweer dat verschillende generaties op de werkvloer niet altijd even goed (samen)werken? De praktijk wijst alvast anders uit. Hoog tijd om een aantal oubollige clichés overboord te kieperen en een lans te breken voor multigenerationele samenwerking op de werkplek.

Over multigenerationeel samenwerken wordt veel gepalaverd. In de praktijk blijkt het echter vaak een mager beestje. En zijn er ook heel wat bedrijven die er zich ronduit tegen verzetten. Dat is zonde. Het creëert bovendien polarisatie. Onderzoek van hr-dienstverlener SD Worx toont immers aan dat verschillende generaties op werkvloer doorgaans leidt tot een forse verhoging van de productiviteit, zelfs tot 6%.

Kennissynergie

Volgens SD Worx is de verklaring van die verhoogde productiviteit vanzelfsprekend. In een organisatie met een grote verscheidenheid aan leeftijdscategorieën is er een vlotte uitwisseling van kennis en ervaring. Die kennissynergie (indien ondersteund door de bedrijfscultuur) verbetert volgens SD Worx niet alleen de creativiteit en de besluitvorming, maar ook de efficiëntie op de werkvloer. De idee dat oudere werknemers minder bijdragen dan jonge werknemers klopt dus niet. Wanneer ze de kans krijgen om hun kennis en ervaring te gebruiken en te combineren met de vernieuwende kennis van jongeren, leidt dat net tot een hogere productiviteit.

Bedrijfscultuur is bepalend

Maar leeftijdsverschillen kunnen volgens SD Worx ook te groot zijn. Zo zouden organisaties met grote, afgebakende leeftijdsgroepen (polarisatie) net veel minder productief zijn dan de gemiddelde organisatie, tot wel 8%. Ook daar is de bedrijfscultuur wederom de oorzaak dan wel de oplossing. In gepolariseerde organisaties worden verschillen in waarden, meningen en gewoontes immers extra zichtbaar. Collega’s van andere leeftijden worden als buitenstaanders gezien. Dat stimuleert het ‘wij versus zij’-denken en verstoort de communicatie, harmonie en samenwerking, wat nefast is voor kennisoverdracht. Deze gevaren duiken vooral op wanneer werknemers elkaar niet vaak zien en dus niet de kans krijgen om elkaar echt te leren kennen. Da is echter cruciaal in een postcoronatijdperk waar telewerk en hybride werk alsmaar belangrijker worden.

Inclusiviteit

Om die leeftijdsdiversiteit te laten renderen, is er vooral inclusiviteit nodig op de werkvloer. Onderzoek uit 2018 samen met SD Worx en NV België bij vijfduizend Belgische werknemers bevestigt dat: werknemers die het gevoel hebben dat er een leeftijdsinclusief klimaat is, hebben een lagere verloopintentie (vooral ouderen). Ook delen ze meer kennis met collega’s van andere leeftijden en voelen ze zich uniek en betrokken. Zonder inclusie brengt een mix van jong en oud geen meerwaarde, integendeel. Hoog tijd dus voor heel wat bedrijven om hun focus op dat vlak opnieuw scherp te stellen.

Pascal Dewulf

Bron: SD Worx