Riskeer ook jij te worden ontslagen als je een relatie hebt met een collega?

De ceo van Mac Donald’s moest zopas opstappen omdat hij een relatie had met een medewerkster binnen het bedrijf. Maar wat als jij op het werk een relatie hebt met een collega? Riskeer je dan ook te worden ontslagen?

Zowat 1 op de 5 werknemers heeft wel eens een relatie op het werk. Maar wat kunnen dan de gevolgen zijn op je arbeidsovereenkomst? Kan je werknemer je dan ontslaan?

Het is een privézaak

Het uitgangspunt is alvast dat het al dan niet hebben van een relatie (zelfs op het werk) je privéleven betreft. Strikt gezien heeft je werkgever er dan ook niets mee te maken. Het hebben van een relatie met een collega is dan in principe ook geen reden om je arbeidsovereenkomst te beëindigen, laat staan om je te ontslaan om een dringende reden. Ontslaat je werkgever je toch dan kan je naast de eventuele verbrekingsvergoeding een vergoeding vragen wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Je werkgever kan je overigens ook niet verbieden om een hetero- of homoseksuele relatie te hebben op het werk. Als er toch zo’n verbod in je arbeidsovereenkomst staat dan is dat niet geldig.

Overdrijf niet

Toch is het belangrijk om met je collega-partner niet te overdrijven op het werk. Als je meer tijd doorbrengt al pratend en/of flirtend met je collega dan dat je werkt of als je veel te intiem met elkaar omgaat en dat aanleiding geeft tot taferelen die zich niet op de werkvloer horen af te spelen (bijvoorbeeld een vrijpartij), kan je werkgever je wel ontslaan. Zelfs een ontslag om een dringende reden is in extreme gevallen denkbaar.

En als de werking in het gedrang komt?

Het hebben van een relatie op het werk kan de goede werking van een dienst wel eens in het gedrang brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat twee werknemers die op dezelfde dienst werken een relatie hebben waarmee de andere collega’s het moeilijk hebben of dat een leidinggevende een relatie heeft met een ondergeschikte.

Als de relatie een impact heeft op het werk, kan de werkgever wel ingrijpen. De oplossing kan er dan in bestaan een van de twee partners intern over te plaatsen naar een andere dienst en dit in een gelijkwaardige functie en met minstens dezelfde verloning.

Jan Roodhooft, advocaat