Liefde op de werkvloer: wat kan (niet)?

Cupido’s wegen zijn ondoorgrondelijk. Soms schiet hij zijn pijlen ook al eens af op de werkplek. De hamvraag: wat moet je daarmee? En wat mag je daarmee zeker niet?

De liefde, die heb je niet in de hand. Soms slaat de vonk op de werkvloer dan ook al eens over. Tja, moet je daarop reageren ? En zo ja, hoe ver kan je daarin gaan? Een relatie op het werk komt immers met een aantal risico’s. Wat bijvoorbeeld wanneer het weer uit raakt met je kantoorvlam ? Dan zit je daar tot nader order op de werkplek naar mekaar te kijken. Leuk is anders. Maar er is meer. Kan je baas bijvoorbeeld liefdesrelaties tussen jou en je collega’s verbieden? Of kan hij of zij controleren of je niet te veel met elkaar belt of chat?

Privacy en liefde

De wet is hierin duidelijk: je baas kan niet zomaar een relatie op het werk verbieden. Er is immers de wet op de bescherming van de privacy. En die geldt ook op het werk. Staat er in het arbeidsreglement toch iets over relaties op de werkplek? Dan kan dat in geval van dispuut enkel als richtlijn gelden. Het is juridisch immers niet afdwingbaar om je relatie op het werk te beëindigen.

Op het matje

Een ander verhaal wordt het wanneer de relatie met je collega jouw/jullie productiviteit negatief gaat beïnvloeden. En daar kom je dan wel in een juridisch vaarwater waarover in de meeste arbeidsovereenkomsten iets staat gestipuleerd. Je moet je werk immers naar best vermogen doen zonder dat dit het bedrijf in kwestie negatief gaat impacteren. Er moet uiteraard niet meteen tot drastische maatregelen worden overgaan. Wel kan je baas je dan op het matje roepen.

Rekbaar begrip

Wanneer je je werk niet meer naar behoren doet, kan het hr-departement bijvoorbeeld ook beslissen om jou of jouw collega over te plaatsen naar een andere afdeling. Buiten het zicht van mekaar. In de hoop dat dit dan soelaas brengt. In extreme gevallen kan je baas vooralsnog overgaan tot ontslag om dringende redenen. Je job niet meer goed doen omdat je voortdurend met je kantoorlief bezig bent, is bijvoorbeeld een dringende reden. Je kan op dat vlak dan ook best zelf correct inschatten waar de grenzen liggen qua normen en qua fatsoen.

Tortelduifjes

Het mag duidelijk zijn dat ook tortelduifjes zich dus niet alles kunnen permitteren op de werkvloer. Hou in die optiek altijd in het achterhoofd dat je baas het recht heeft om na te gaan of de arbeidsovereenkomst wordt gerespecteerd. Daartegenover staat uiteraard jouw/jullie recht op privacy. Gelijk twee concepten die in de praktijk vaak moeilijk te rijmen vallen. Jou zomaar controleren kan dan weer niet. De vertrouwensband raakt zo zoek en je baas loopt het risico dat het een juridisch staartje krijgt. In de praktijk kan je de situatie best zelf ontmijnen door transparant te zijn naar je baas en collega’s. En door duidelijke afspraken te maken over de kantoorrelatie. Daar kom je in de praktijk al een heel eind mee.

Pascal Dewulf

Bron: liantis.be