Kan je werkgever je verbieden om een relatie te hebben op het werk?

Je raakt verliefd op een collega die hetzelfde voelt voor jou. Kan je werkgever je dan verbieden om met hem of haar een relatie te beginnen? Riskeer je te worden ontslagen of te worden overgeplaatst?

Ook op de werkvloer kan daarbij de vonk wel eens overslaan tussen twee collega’s. Volgens bepaalde bronnen zouden zowat één op de vijf werknemers al eens een relatie hebben gehad op het werk.

Verbieden kan niet

Je werkgever kan je niet verbieden om een relatie te hebben op het werk, ongeacht of dit een homoseksuele dan wel een heteroseksuele relatie is. Zo’n verbod zou nu eenmaal ingaan tegen je recht op privéleven. Als er toch zo’n verbod in je arbeidsovereenkomst staat is dat niet geldig.

Ingrijpen kan soms wel

Toch betekent dit niet dat elke relatie zonder gevolg zal blijven. Als de relatie een impact heeft op het werk kan je werkgever wel ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als jullie beiden in hetzelfde team werken en jullie relatie tot ongenoegen binnen dat team leidt of als de ene partner de leidinggevende is van de andere.

In dat geval kan de oplossing erin bestaan één van de twee partners intern over te plaatsen naar een andere dienst. Hij of zij moet dan wel een gelijkwaardige functie krijgen en er mag ook geen lagere verloning tegenover staan.

Ontslag?

Als een overplaatsing niet mogelijk is en de relatie inderdaad een invloed heeft op het werk, zou je werkgever één van jullie beiden kunnen ontslaan met naleving van een opzegtermijn en/of betaling van een opzegvergoeding.

Voor een ontslag om een dringende reden hoef je niet te vrezen tenzij je in je relatie echt te ver gaat op de werkvloer. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je de ganse tijd alleen maar met elkaar bezig bent in de plaats van met je job. Zo’n ontslag om een dringende reden is ook denkbaar als je veel te intiem met elkaar omgaat en dat aanleiding geeft tot taferelen die zich niet op de werkvloer horen af te spelen.

Jan Roodhooft, advocaat