Kan je werkgever je verbieden om een relatie op het werk te hebben?

Binnenkort is het weer valentijn. Maar wat als je een crush hebt op een collega op het werk en deze jou ook wel ziet zitten? Is het dan toegelaten een relatie daarmee aan te gaan? Kan je werkgever je eventueel verbieden om een relatie te hebben op het werk?

Niet verboden

Je mag perfect een relatie hebben met een collega op het werk. Je hebt nu eenmaal recht op een privéleven en je werkgever heeft zich daar in principe niet mee te moeien. Je werkgever kan je ook niet verbieden om dergelijke relaties aan te gaan. Doet hij dat toch (bijvoorbeeld in het arbeidsreglement dat in het bedrijf waar je werkt van toepassing is) dan zal een dergelijke bepaling niet geldig zijn.

Als je een relatie hebt met een collega hoef je dat in principe ook niet te melden aan je werkgever.

Tenzij het te ver gaat

Iets anders wordt het als een verliefd koppel het te bont maakt op de werkvloer zelf waardoor de goede werking van het bedrijf in het gedrang komt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat een koppel ook tijdens de werkuren ‘niet van elkaar kan blijven’. Het moge duidelijk zijn dat de werkgever dergelijk gedrag niet moet aanvaarden.

Ook als er door de relatie een belangenconflict kan ontstaan kan er wel eens een probleem zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat een leidinggevende een relatie heeft met iemand die in zijn team werkt en die hij of zij bijvoorbeeld moet beoordelen om te weten of een bonus aan de orde is.

Ontslag?

Ga je als koppel echt te ver op de werkvloer dan zou je werkgever je wel eens kunnen ontslaan en dit zelfs eventueel om een dringende reden. Andere maatregelen die bijvoorbeeld zouden kunnen worden genomen, is de overplaatsing van een van jullie beiden naar een andere dienst mits akkoord van jou of je partner. In dat laatste geval moet het wel gebeuren in een minstens gelijkwaardige functie en mag de werkgever ook je loon niet zo maar verminderen.

Jan Roodhooft, advocaat