Het grote werkonderzoek (deel 2): verliefd op de werkplek

Hoe doen we het vandaag de dag met z’n allen op de werkplek? HR-pecialist Randstad zocht het uit in samenwerking met onderzoeksbureau ICMA International. In een reeks van negen artikels brengen wij jou alvast de resultaten van dat onderzoek waarbij zowat tweeduizend mensen, actief in verschillende beroepscategorieën en leeftijdsgroepen, werden bevraagd. Een tweede item: wat met verliefdheid op de werkplek?

Een op de vier werknemers is ooit verliefd geweest op de werkplek, mannen (33%) meer dan vrouwen (19%). In grote bedrijven ligt het aantal verliefdheden bovendien duidelijk hoger dan in kleine ondernemingen. Tussen arbeiders, bedienden en kaderleden is er dan weer geen merkbaar verschil. Verliefdheid is dus duidelijk iets universeels.

Het gebeurt wel vaker

De sector waarin iemand actief is, speelt ook duidelijk een rol. In de horeca en de financiële sectoren wordt men duidelijker vaker verliefd (respectievelijk 39% en 36%) De bouwsector en social profit scoren dan weer beduidend lager (21%). Vooral dertigers (29%) zijn onderhevig aan verliefdheid op het werk. Na veertig neemt dat schijnbaar af. Verliefdheid, we kunnen er dus duidelijk niet omheen op het werk. Bijna een op de vijf werknemers heeft naar eigen zeggen al ooit een relatie gehad met een collega. Dit cijfer ligt niet zover onder het aantal werknemers dat ooit verliefd is geworden op een collega. In die context moet rekening gehouden worden met het feit dat niet elke verliefdheid tot een relatie leidt.

Cupido heeft een agenda (of toch niet?)

De motieven om verliefd te worden? Bij mannen wordt veeleer uitgegaan van lust/lichamelijkheid/spanning/avontuur. Bij vrouwen wordt op de werkvloer niet zelden verondersteld dat ze bewust een relatie aangaan om ‘vooruit te komen’. Een negatieve perceptie dus, die niet strookt met de realiteit. Vandaar dat mogelijk meer mannen (21%) een relatie aangaan dan vrouwen (16%) of mogelijk minder dames zich outen over een relatie op het werk. Tot slot: het aandeel werknemers die aangeven ooit verliefd te zijn geworden op een collega is de voorbije tien jaar gestegen van 20% naar 26%. Volgende week hebben we het over het feit of collega’s ook vrienden kunnen worden buiten het werk.

Pascal Dewulf