Een perfecte carrière en een perfect gezinsleven: is dat mogelijk?

We willen doorgaans allemaal dat alles perfect zit: onze carrière, ons gezinsleven, maar ook ons sociale leven met familie en vrienden. De hamvraag: is dat wel mogelijk?

Slimme marketingjongens en -meisjes schotelen ons via allerlei mediakanalen voor hoe ons ideale leventje er moet uitzien: spannende baan, netjes in het design(maat)pak, mooi huis – liefst met zwembad -, knappe (bedrijfs)bolide, een stel voorbeeldige kinderen, een perfect sociaal leven en liefst driemaal per jaar richting zon en sneeuw. De vraag die we ons moeten stellen is of dat wel realistisch en haalbaar is en vooral of we dat allemaal wel echt nodig hebben om gelukkig te zijn.

Op eieren lopen

Vaak is het op eieren lopen om een perfect evenwicht te vinden tussen werk en privé. Wanneer dat niet lukt, ontstaat een soort van frustratie, een semi-permanent gevoel van tekort schieten. En dan komt het moment van de waarheid: mogelijk moet je je ambities of professionele verwachtingen bijschroeven. Gas terugnemen. Dat vindt niet iedereen leuk. Je zelfontplooiing wordt immers (deels) gefnuikt en laat dit nu net een van de dingen zijn die de basis vormen om gelukkig te zijn. Althans voor de meeste mensen toch.

Breek met stereotypes

Wat te doen? Maak (in overleg met je partner) een doordachte keuze voor een werk-privéfilosofie waarvan jijzelf gelukkig wordt, ook al druist die in tegen de gangbare normen op dat vlak. Zijn er kinderen, dan bewijst onderzoek dat het vaak vrouwen zijn die een stapje terugzetten in hun carrière. Niets belet jullie echter om af te spreken dat het de man is die tijdelijk professioneel wat gas terugneemt. Het enige dat daarvoor nodig is de knop in je hoofd omdraaien en het klassieke rollenpatroon netjes in de prullenmand kieperen. Met andere woorden: durf eens atypische wegen te bewandelen. Als koppel vorm je een motor en hoe jullie die van de nodige brandstof voorzien, is uitsluitend aan jullie om uit te maken.

Structuur in de plaats van chaos

Probeer ook het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden. Die tangolessen op vrijdagavond zijn leuk, maar niet noodzakelijk. De zoveelste hobby van je kleine dreumes logistiek faciliteren al evenmin. Zeg daarom niet enkel eens ‘neen’ tegen anderen, maar ook tegen jezelf en je kinderen. Van zodra er grenzen worden gesteld, wordt het leven weer een stuk helderder en meer gestructureerd. Je kinderen, maar ook je partner en je eigen ik zullen jou er dankbaar voor zijn. Laat je hoofd niet gek maken door blitse tv-spots over hoe flitsend je leven er wel dient uit te zien. Een vlekje op tafel, een plukje stof dat ergens ronddwarrelt of de wekelijkse spaghetti-avond (die je hebt toegezegd aan je kroost) zijn echt geen hoofdzaken.

Gelukkig en voldaan

En dan het praktische gedeelte: ga je consuminderen, je leven vereenvoudigen en opnieuw ruimte geven aan wat echt belangrijk is, weet dan dat wanneer je loopbaangewijs een stapje terugzet dit mogelijk gevolgen kan hebben voor je latere carrière of pensioen. Vraag je echter tegelijkertijd af of later wel zo belangrijk is dan je denkt en of je niet beter nu kan leven. Wat je vandaag hebt, heb je, maar wat de toekomst brengt, is niet altijd even duidelijk. En voor de meesten is het pensioen nog heel veraf. Probeer daarom vooral te gaan voor jouw levensvisie en wat jij nodig hebt om je gelukkig en voldaan te voelen. In heel wat gevallen is dat een stuk minder dan wat online reclames laten uitschijnen.

Pascal Dewulf