Dit gebeurt er met je opzegvergoeding als je uit de echt scheidt

Op het moment dat je al huwelijksproblemen hebt, maakt ook je werkgever nog eens een einde aan je arbeidsovereenkomst. Hij betaalt je daarbij een opzegvergoeding uit. Maar moet je deze dan ‘delen’ met je ‘ex’ of kan je de vergoeding voor jezelf houden?

Als je uit de echt scheidt kan er wel eens discussie ontstaan of je de opzegvergoeding die je kreeg van je ex-werkgever moet ‘delen’ met je ex. Welke spelregels zijn van toepassing?

Scheiding van goederen

Als je gehuwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen moet je je geen zorgen maken. Je kan dan de vergoeding die je van je werkgever ontvangt, zelf houden en moet je ze niet delen. Laat ze wel storten op een rekening die op jouw naam alleen staat en schrijf ze niet over op een gezamenlijke rekening.

Zolang er nog geen echtscheidingsprocedure gestart is, moet je wel bijdragen in de lasten van het huwelijk. Als je geen andere inkomsten hebt, zal je hiervoor de opzegvergoeding moeten gebruiken.

Wettelijk stelsel

Ben je integendeel gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan geeft de nieuwe wet op het huwelijksvermogensrecht aan wat er met de opzegvergoeding gebeurt. Deze wet treedt in werking op 1 september 2018.

Meer bepaald zegt de wet dat de opzeggingsvergoeding en andere uitkeringen waarop een echtgenoot wegens beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst gerechtigd is, gemeenschappelijk zijn en dit meer bepaald voor het deel daarvan dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die tijdens het stelsel loopt. Het deel van je opzegvergoeding dat de periode dekt van na een dagvaarding in echtscheiding komt integendeel enkel aan jou toe.

Alimentatie

Om te bepalen of je een alimentatie moet betalen (of kan ontvangen) voor jezelf of voor de gemeenschappelijke kinderen houdt de rechtbank rekening met je draagkracht. Hierbij kan ook rekening gehouden worden met de opzegvergoeding die je ontvangt. Op die manier kan deze dus alsnog (onrechtstreeks) ten goede komen aan je ex en dit ongeacht het huwelijksvermogensstelsel waaronder je was gehuwd.

Jan Roodhooft, advocaat