Kan je werkgever je verplichten om je smartphone af te geven bij het binnenkomen?

Omdat een aantal collega’s te veel met hun privételefoon aan de slag waren tijdens de werkuren overweegt je werkgever elke werknemer te verplichten om zijn smartphone af te geven bij het binnenkomen van het bedrijf. Maar is dat wel toegelaten?

Discussie mogelijk

Er bestaat geen duidelijke wettelijke bepaling die aangeeft of je werkgever mag eisen dat je je privé-gsm of -smartphone afgeeft als je binnenkomt op het werk (en je die terugkrijgt als je naar huis gaat). Iets anders is het als het meebrengen van zo’n toestel bijvoorbeeld de veiligheid op de arbeidsplaats in het gedrang zou brengen.

Om het verbod te verdedigen zou je werkgever kunnen zeggen dat het je verboden is om je op de werkvloer tijdens de arbeidsuren bezig te houden met privézaken.

Jij op jouw beurt zou kunnen zeggen dat je eigendomsrechten op het toestel door het moeten afgeven ervan te verregaand worden geschonden en dat er op die manier inbreuk wordt gemaakt op je recht om onder bepaalde omstandigheden privécommunicatie te voeren op de werkvloer.

Policy opstellen

In de praktijk zal het dan ook maar zelden gebeuren dat werkgevers werknemers verplichten om hun smartphone af te geven bij het binnenkomen in het bedrijf. Wel kunnen er gedragsregels worden opgesteld om het gebruik van de privésmartphone op het werk te regelen. Daarbij zou zelfs kunnen worden vastgelegd dat de smartphone tijdens de werkuren moet worden uitgezet als er een mogelijkheid is om je privé bijvoorbeeld via de vaste lijn van het bedrijf te bereiken. Er kunnen in het arbeidsreglement bovendien sancties worden opgenomen voor wie zich niet aan de spelregels houdt.

Aansprakelijkheid

Verplicht je werkgever je toch om het toestel af te geven en wordt dat in die periode gestolen (of raakt het beschadigd) dan kan je je werkgever daar mogelijk voor aansprakelijk stellen. Je werkgever kan in dat geval nu eenmaal wellicht als de bewaarnemer van het toestel worden beschouwd.

Jan Roodhooft, advocaat