Dit zijn je rechten als het te warm is op het werk

Eind deze week komt de eerste hittegolf van het jaar er mogelijk aan. Hoe warm mag het maximaal zijn op je kantoor of op de plaats waar je werkt? Wat kan je doen als deze maximumtemperaturen overschreden worden?

Wettelijke maxima

De wet geeft aan hoe warm het maximaal mag zijn op je werkplaats. Meer bepaald zijn deze maxima afhankelijk van de aard van het werk dat je doet. De maxima worden niet uitgedrukt in graden maar in een zogenaamde WBGT Index. Of die maxima bereikt worden, wordt gemeten met een zogenaamde ‘vochtige globethermometer’. Die thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. Dat betekent dan ook dat de met zo’n thermometer gemeten temperatuur lager kan uitvallen dan wat je meet met een gewone thermometer. Zit de luchtvochtigheid bijvoorbeeld rond de 75%, dan moet de luchttemperatuur al 31 à 32°C bedragen om aan 29 WBGT te komen.

Concreet mag de WBGT Index maximaal 29 bedragen als er sprake is van licht of zeer licht werk. Bij halfzwaar werk bedraagt het maximum 26 en bij zwaar werk 22. Is er sprake van zeer zwaar werk dan bedraagt het maximum 18.

Thuisblijven?

Worden de maxima overschreden en is het op je werkplek warmer dan wettelijk toegelaten, dan betekent dat niet dat je niet moet gaan werken of dat je in de loop van de werkdag naar huis mag gaan. De werkgever zal wel een aantal maatregelen moeten treffen om de warmte ‘draagbaarder’ te maken.

Welke maatregelen?

Wordt de maximumtemperatuur overschreden dan moet je werkgever vooreerst beschermingsmiddelen ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een zonnescherm, een hoofddeksel en dies meer. Verder moet de werkgever gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken en binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Als de hinder dan nog verder duurt, moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij kan bovendien beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren.

Jan Roodhooft, advocaat