Mag je werkgever je een job met minder verantwoordelijkheden geven?

Als je als werknemer promotie krijgt, is dat meestal een reden tot feesten. Maar wat als het omgekeerde gebeurt en je werkgever je eenzijdig een lagere functie geeft binnen het bedrijf? Moet je dat dan zomaar aanvaarden? Wat zijn je rechten?

Je werkgever deelt je mee dat je functie zal wijzigen waarbij je een belangrijk deel van je verantwoordelijkheden verliest en voortaan moet rapporteren aan een hiërarchisch overste. Kan je daar iets tegen beginnen?

Er is een akkoord

Je werkgever zou je vooreerst voor de keuze kunnen stellen om hetzij je ontslag te krijgen dan wel de nieuwe functie te aanvaarden. Hij kan je zelfs voorstellen om je daarbij een lager loon te betalen. De keuze ligt dan bij jou. Weet wel dat als je akkoord gaat met de wijziging van je functie en/of je loon je dat later niet meer in vraag kan stellen. Het is dan ook belangrijk om -vooraleer je beslissing te nemen- af te wegen wat je mogelijkheden en opties op de arbeidsmarkt zoal zouden zijn.

Eenzijdig wijzigen?

Maar wat zijn je rechten als je werkgever eenzijdig beslist om je functie te wijzigen en hij de genomen beslissing zonder meer aan jou meedeelt? In dat geval hoef je dat niet zomaar te aanvaarden als het gaat om een belangrijke wijziging. Je werkgever mag namelijk niet eenzijdig belangrijke wijzigingen aanbrengen aan een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Je functie in het bedrijf is zo’n essentieel element. De vraag of je werkgever correct handelt, hangt dus af van hoe belangrijk de wijziging in je functie is. Als je werkgever meteen ook je loon (of loonsvoordelen) wijzigt, kan je allicht zeggen dat de eenzijdige wijziging sowieso niet door de beugel kan.

Wat kan je doen?

Als je werkgever eenzijdig een belangrijke wijziging aanbrengt aan je functie en je het daarmee niet eens bent, is het belangrijk daar dadelijk tegen te reageren. Laat je werkgever weten (via een aangetekende brief) dat je het niet eens bent met zijn beslissing en vraag je oude job terug. Gaat je werkgever daar niet op in, dan kan je eventueel inroepen dat hij door zijn handelen je arbeidsovereenkomst beëindigde en een verbrekingsvergoeding vragen. Je kan ook eventueel de ontbinding van de overeenkomst vragen bij de rechtbank.

Doe dit alles overigens niet zo maar op eigen initiatief, maar laat je eerst adviseren door iemand die voldoende kennis heeft van het arbeidsrecht (bv. een advocaat). Hij kan meteen mee beoordelen of de wijziging wel voldoende belangrijk is waardoor ze niet is toegelaten. Als je verkeerd reageert, riskeer je namelijk je job kwijt te zijn en zelf een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat