Heb je als deeltijds werknemer ‘voorrang’ als er een voltijdse job vrijkomt?

Je werkt als werknemer deeltijds in een bedrijf. Heb je in dat geval voorrang als er een voltijdse job vrijkomt bij je werkgever? Hoe moet je dan te werk gaan om je voorrangsrecht uit te oefenen? Wat riskeert je werkgever als hij je deze voorrang niet verleent?

Het gebeurt wel eens dat een werknemer die deeltijds aan de slag is in een bedrijf liever voltijds zou werken. Maar wist je dat de werknemer in kwestie in zo’n geval een recht van voorrang heeft als er een voltijdse functie vrijkomt? Wat moet je daarvan weten?

Recht van voorrang

Als deeltijds werknemer heb je inderdaad een recht van voorrang als er een voltijdse functie vrijkomt bij je huidige werkgever. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de vacante betrekking met je huidige functie overeenstemt en dat je over de vereiste bekwaamheden beschikt. Het is je werkgever die het al dan niet vervuld zijn van deze voorwaarden kan beoordelen.

Aanvraag indienen

Wil je je op dit voorrangsrecht beroepen dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij je werkgever. Je werkgever moet je dan vervolgens op de hoogte houden van voltijdse jobs waar je voor in aanmerking komt. Meer bepaald moet je werkgever je vanaf je aanvraag schriftelijk elke vacante voltijdse of deeltijdse betrekking meedelen die dezelfde functie betreft en waarvoor je de vereiste kwaliteiten bezit.

Krijg je zo’n bericht dan moet je als deeltijder de voltijdse betrekking bij voorrang toegewezen krijgen als je daartoe een aanvraag indient. Je werkgever moet je overigens meedelen hoelang je tijd krijgt om te beslissen om de voltijdse job al dan niet te aanvaarden waarbij je minstens een week en maximum een maand de tijd moet krijgen.

Sanctie

Leeft je werkgever deze verplichting om je voorrang te verlenen niet na, dan kan je werkgever onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde responsabiliseringsbijdrage verschuldigd zijn Die bedraagt 25 euro per deeltijdse werknemer en per maand.

Jan Roodhooft, advocaat