Dit kan je doen als je werkgever je promotie ’terugdraait’

Je krijgt van je werkgever een promotie. Enkele maanden nadien meent deze dat je toch niet geschikt bent voor de job en wil hij je je oude job teruggeven (met een ‘demotie’ tot gevolg). Moet je dat dan zo maar aanvaarden?

Eenzijdige wijziging

Als je akkoord gaat met de wijziging van de job (en je ‘demotie’) is er vanzelfsprekend geen probleem. Een dergelijke overeenkomst kan perfect afgesloten worden.

Iets anders wordt het als je werkgever eenzijdig beslist dat je dient terug te keren naar je oude job. Je kan dan eventueel argumenteren dat er sprake is van een verboden eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst. Dat is des te meer het geval als je tegelijk met de demotie ook terugvalt op je vroegere loon (van voor de promotie).

Wat vragen?

Bij een eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst kan je eventueel een procedure starten om de verboden wijziging ongedaan te zien maken. Een andere (veelal gehanteerde) denkpiste bestaat erin te argumenteren dat je werkgever door de onterechte eenzijdige wijziging overging tot een impliciet ontslag. Je zou dan van je werkgever een verbrekingsvergoeding kunnen vragen.

Denk echter goed na vooraleer je dat doet en win ook professioneel advies in. Als je ten onrechte argumenteert dat er sprake is van een impliciet ontslag dan riskeer je zelf je arbeidsovereenkomst te beëindigen en een verbrekingsvergoeding verschuldigd te zijn aan je werkgever.

De functie is ’tijdelijk’

Je werkgever zou ook een soort testperiode kunnen inlassen en je de nieuwe functie tijdelijk kunnen geven. Hij zou dan meteen kunnen overeenkomen dat je na het doorlopen van die tijd terug naar je oude functie gaat (met bijhorend vroeger loon) tenzij er later alsnog andere afspraken worden gemaakt. Als er een dergelijke afspraak is, kan je werkgever nadien je wel terug laten gaan naar je oude functie (en vroegere loon) zonder dat er sprake is van een eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst.

Jan Roodhooft, advocaat