Mag je tijdens je werk op internet surfen voor privédoeleinden?

Tijdens het werk surf je wel eens op internet voor privédoeleinden of zit je op facebook. Is dat wel toegelaten of kan je werkgever daar moeilijk over doen?

Heel wat werknemers surfen tijdens de werkuren wel eens voor privédoeleinden. Op het eerste zicht lijkt dat iets onschuldig te zijn. Bovendien is er je recht op privacy. Weet echter wel dat je dit eigenlijk doet op een ogenblik dat je werkgever … je betaalt en dat je ook gebruikt maakt van het netwerk van het bedrijf. Wat is hierbij juist toegelaten en wat niet?

Er is een internetpolicy

Wat je rechten en plichten precies zijn, is duidelijk als er een internetpolicy bestaat in je bedrijf. Een dergelijk reglement geeft aan wat je wel en niet via internet mag doen tijdens de werkuren. Zo’n policy is in principe ook geldig. Bestaat er een dergelijk reglement in je bedrijf, dan is het belangrijk dit strikt na te leven.

In de policy kan bijvoorbeeld staan dat je internet enkel voor privédoeleinden mag gebruiken tijdens de rustpauzes. Er kan je ook bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde sites (bv. websites met pornografisch materiaal, spelen en weddenschappen en dies meer) zonder meer worden verboden, enz.

En als er geen reglement is?

Als er geen reglement bestaat binnen je bedrijf, dan is het een kwestie van ‘redelijk’ te zijn. Men gaat er dan meestal van uit dat je tijdens je werkuren beperkt gebruik mag maken van internet voor zover je geen verboden sites bezoekt of allerhande zaken gaat downloaden. Je moet er bovendien voor zorgen dat je werk niet lijdt onder je internetgebruik en dat je geen stoorzender wordt voor je collega’s (die zich in je internetgebruik ergeren).

Wat riskeer je?

Als je je niet aan deze regels houdt, riskeer je sancties op te lopen. In het arbeidsreglement kunnen er bijvoorbeeld tuchtsancties voorzien zijn. Er bestaat ook rechtspraak die zegt dat je geen recht hebt op loon voor de uren dat je hebt zitten surfen en dit omdat het loon eigenlijk de tegenprestatie is voor de arbeid die je levert voor je werkgever. In echt extreme gevallen zou je ook kunnen worden ontslagen om een dringende reden (denk bijvoorbeeld maar aan het geval dat je vaak zou surfen naar pornosites).

Nog dit: weet dat je werkgever je niet onbeperkt mag controleren op je internetgebruik. Daarvoor bestaan er specifieke wettelijke spelregels (CAO nr. 81).

Jan Roodhooft, advocaat