Mag je een gesprek met je baas tapen om een bewijs te hebben?

Als je werkgever je mondeling een belofte doet is het niet eenvoudig dat later te bewijzen. Een arrest van het Arbeidshof in Luik toont aan dat je het gesprek zou kunnen tapen.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer maakte aanspraak op commissielonen. Hij had hieromtrent een gesprek met zijn werkgever waarbij deze laatste erkende dat de werknemer recht had op bepaalde bedragen. De werknemer nam dit gesprek op zonder dat zijn werkgever dat wist. Ondanks de mondelinge toezegging weigerde de werkgever naderhand de bedragen te betalen.

De werknemer liet het er niet bij. Hij vroeg aan de rechtbank om zijn werkgever te veroordelen tot betaling van de sommen in kwestie. Als bewijs legde hij de opgenomen gesprekken voor.

Wat besliste de rechter?

De werkgever meende dat de opgenomen gesprekken geen geldig bewijsmiddel uitmaakten. Volgens de werkgever werd door het opnemen van het gesprek (zonder dat hij zijn toestemming daarvoor gaf) zijn privacy geschonden.

Het arbeidshof in Luik gaf de werkgever ongelijk. Het liet het bewijs wel toe en veroordeelde de werkgever tot het betalen van de in het gesprek beloofde commissies. Volgens het arbeidshof mag een rechter immers -zelfs als een bewijs onrechtmatig wordt bekomen- er onder bepaalde voorwaarden toch rekening mee houden.

Wat te onthouden?

Tenzij je eventueel getuigen hebt, is het nagenoeg onmogelijk de inhoud van een gesprek tussen jou en je werkgever te bewijzen. Er staat daarvan nu eenmaal niets op papier. Je kan wel eventueel na het gesprek een mail naar je werkgever sturen waarin je de inhoud van wat je met hem besprak, bevestigt en vraagt te reageren of je het wel juist begreep.

Dit arrest geeft aan dat je het gesprek eventueel ook zou kunnen tapen. Zelfs als je dat doet zonder dat je werkgever dat weet, kan je volgens dit arrest de opname gebruiken als bewijs. Hou er wel rekening mee dat niet alle rechters even ‘meegaand’ zijn.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidshof Luik, 20 november 2014, Juridat