Heb je recht op een schadevergoeding als je werkgever een track-and-tracesysteem misbruikt?

Je werkgever liet in je bedrijfswagen een track-and-tracesysteem plaatsen. Wat zijn je rechten als je werkgever dat misbruikt en je ook in je vrije tijd in het oog houdt? Kan je dan een schadevergoeding vragen? Een vonnis van de arbeidsrechtbank in Antwerpen zet uiteen wat de spelregels zijn.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer was is dienst als handelsvertegenwoordiger. Hij beschikte hierbij over een bestelwagen die hij ook voor privédoeleinden mocht gebruiken. De werkgever had in de wagen een track-and-tracesysteem laten plaatsen. Dat systeem werkte ook tijdens de privé-uren en tijdens de weekends. Toen de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigde, stapte de werknemer naar de arbeidsrechtbank. Hij vorderde onder meer een schadevergoeding omdat hij meende dat zijn werkgever zijn privacy had geschonden.

Wat besliste de rechtbank?

De bewaking van een bedrijfswagen via zo’n systeem is volgens de rechter alleen toegestaan mits respect voor de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en toelaatbaarheidsbeginselen van de privacywet.

In dit geval ging de werkgever volgens de rechter in de fout. In het arbeidsreglement stond nu eenmaal niets over het systeem. Er lag ook geen bewijs voor dat van dit systeem aangifte werd gedaan bij de commissie voor de bescherming van het privéleven. Bovendien bleek dat de werkgever ook tijdens de privéuren en de weekends controles van de verplaatsingen van de werknemer liet doorvoeren. De werkgever bewees niet dat het T&T-systeem uitgeschakeld kon worden. De werknemer kreeg een morele schadevergoeding van 750 euro.

Wat te onthouden?

Een werkgever mag niet zomaar onbeperkt een track-and-tracesysteem installeren in een bedrijfswagen. Hij moet daar een gerechtvaardigd doel voor hebben (bv. controle van de prestaties, de bescherming van zijn eigendom, enz.). De controle mag ook niet continu zijn. Zo moet bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaan om het systeem af te zetten als je de wagen voor privédoeleinden gebruikt. Je werkgever moet je ook informeren over de doeleinden waarvoor het systeem geïnstalleerd is en hoe de controle er zal uitzien.

Jan Roodhooft, advocaat

Bron: Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, 13 februari 2015, www.juridat.be