Pesten op het werk? Een pest voor 1 op de 7 werknemers!

Deze week loopt de Week tegen Pesten. Pesten op het werk komt nog al te vaak voor. Uit een bevraging van externe preventiedienst Liantis blijkt dat maar liefst 14,2% van de werknemers in 2021 geconfronteerd werd met pesterijen door collega’s of leidinggevenden.

Zie je dat pesterijen bij jou op de werkvloer voorkomen? Dan blijkt het niet altijd makkelijk om te weten wat je precies kan ondernemen. Tina Scholiers van Liantis geeft 5 tips:

1. Spreek de pester erop aan

Zo merken collega’s dat ze niet zomaar wegkomen met hun ongepast gedrag. De gevolgen voor een gepeste collega kunnen namelijk beperkt worden als het pesten snel wordt herkend, aangepakt en opgelost. Hoe langer het pestgedrag voortduurt, hoe moeilijker het is om een oplossing te vinden.

2. Steun de collega die zich gepest voelt

Steun bieden kan op allerlei manieren, maar het begint vaak met een luisterend oor. Neem de gepeste collega serieus en toon medeleven, maar probeer tegelijk een neutrale positie te behouden. Elk verhaal heeft immers twee kanten.

3. Accepteer pesten nooit

Pesten is nooit een oplossing. Accepteer in geen enkel geval pesterijen en probeer er altijd wat aan te doen. Wees geen omstaander. Door als team of bedrijf gezamenlijk een vuist tegen pesten te maken, krijgen pesters geen kans.

4. Wees je bewust van je eigen gedrag en de impact

Pesters worden vaak gesteund of zelfs gestimuleerd in hun gedrag door collega’s die bang zijn om zelf in het vizier te komen, of die bezwijken onder de groepsdruk om zelf mee te doen aan de pesterijen.

5. Zoek hulp

Adviseer de persoon die zich gepest voelt om het probleem aan te kaarten en ondersteuning te zoeken. Zo kan hij of zij het best eerst naar de directe leidinggevende stappen. Als de collega het gevoel heeft dat hij of zij daar moeilijk terecht kan, zijn er mogelijkheden om dit op te nemen met de hr-dienst, andere leidinggevenden, een werknemersvertegenwoordiging, een vertrouwenspersoon of een expert van de externe preventiedienst.

Mieke Vercruiijsse