Het grote werkonderzoek (deel 6) : wordt er vaak gepest op het werk?

Hoe doen we het vandaag de dag met z’n allen op de werkplek? HR-pecialist Randstad zocht het uit in samenwerking met onderzoeksbureau ICMA International. In een reeks van negen artikels brengen wij jou alvast de resultaten van dat onderzoek waarbij zowat tweeduizend mensen, actief in verschillende beroepscategorieën en leeftijdsgroepen, werden bevraagd. Een zesde item: pesterijen op het werk.

Ze zouden anno 2018 al lang tot het verleden moeten behoren. Helaas, mensen blijven mensen met hun kleine kantjes.

Drie definities van pesterijen

Voor het onderzoek werden eerst drie definities gecreëerd rond pesten op het werk. Een eerste definitie betreft ‘geweld op het werk’, psychisch of fysiek bedreigd worden bij de uitvoering van het werk. ‘Pesterijen op het werk’, dat zijn volgens het onderzoek onrechtmatige gedragingen (op de werkvloer of daarbuiten) waarbij de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke en psychische integriteit van een persoon tijdens de uitvoering van zijn werk wordt aangetast door bedreigingen, beledigende, vernederende en kwetsende gedragingen. Tot slot is er ‘Ongewenst seksueel gedrag op het werk’. Dat is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie waardoor de waardigheid van een persoon wordt aangetast.

Bijna één op de vijf

Binnen die context geven 18% van de bevraagde werknemers aan ooit gepest te zijn geweest op het werk. Dat is bijna een op de vijf. Naarmate men langer in dienst is, neemt ook het aandeel van gepeste medewerkers toe (<2 jaar = 14%, >10 jaar = 22%). Ook ligt het aantal pesterijen in grote bedrijven hoger (<10 werknemers = 15 %, >100 werknemers = 20%). Ook is het zo dat bedienden meer pestgedrag rapporteren (20%) dan arbeiders (15%) en kaderleden. Volgens het onderzoek hangt dit samen met het meer vrouwelijk karakter van de bediendenpopulatie. Ook het feit dat er meer pestgedrag is in de publieke- (20%) en non-profitsector (21%) zou volgens het onderzoek samenhangen met een hoger aantal vrouwelijke medewerkers in de desbetreffende sectoren.

Niet te onderschatten aandeel

Opmerkelijk is dat het hebben van vijanden op de werkvloer en gepest worden elkaar slechts in relatief beperkte mate overlappen. De groep die vijanden heeft en daardoor wordt gepest bedraagt 10%. De groep die geen vijanden heeft, maar die wel gepest worden is een bijna even grote groep (8%). Het aandeel van medewerkers die geen vijanden hebben en niet worden gepest op het werk blijft gelukkig het grootst (68%). Vaststelling blijft echter dat een op de drie werknemers ooit werd gepest ofwel vijanden heeft op de werkvloer ofwel beide. Dat is dan toch een niet te onderschatten aandeel.

Pascal Dewulf