Cyberpesters slaan hard toe

Bijna 1 op de 10 Belgische werknemers ervaart ‘digitale pesterijen’ op het werk. Het systematisch negeren van e-mails en berichten en het achterhouden van e-mails en bestanden waardoor het werk van de slachtoffers bemoeilijkt wordt, zijn de meest voorkomende vormen van cyberpesten op de werkvloer.

Het digitale tijdperk mag dan vol voordelen zitten op de werkvloer, er is ook een keerzijde van de medaille: cyberpesten. Hieronder verstaan we alle negatieve handelingen binnen werkrelaties die zich via alle mogelijke digitale kanalen voordoen. Ze zijn persoonsgebonden, zoals het verspreiden van roddels of geruchten, of werkgebonden, zoals iemands werk openbaar bekritiseren via het internet. Een derde vorm van cyberpesten op het werk is ‘intrusie’ waarbij bijvoorbeeld iemands persoonlijke informatie, zoals foto’s, online wordt gedeeld. Maar liefst 9% van de werknemers geeft aan dat ze online wekelijks minstens twee keer geconfronteerd worden met persoonsgebonden en werkgebonden pestgedrag én dat ze in de voorbije zes maanden minstens één keer te maken kregen met intrusie.

Top 10

De meest voorkomende vormen van cyberpesten op het werk (minstens maandelijks):

1. Jouw e-mails, telefoonoproepen of berichten worden genegeerd: 32%.

2. Iemand houdt e-mails of bestanden achter waardoor je werk bemoeilijkt wordt: 9,6%.

3. Je werk wordt publiekelijk bekritiseerd via ICT: 8,7%.

4. Jouw e-mails worden doorgestuurd naar derden met de bedoeling om je te schaden: 8,2%.

5. Er worden geruchten en roddels over jou via ICT verspreid: 7,9%.

6. Je wordt beledigd, bedreigd of geïntimideerd via ICT: 6,2%.

7. Er worden herhaalde opmerkingen over jou en je privéleven gemaakt via ICT: 5,8%.

8. Persoonlijke informatie (foto’s, …) wordt online geplaatst of gedeeld via berichten: 5,5%.

9. Iemand neemt online jouw identiteit over: 5,3%.

10. Jouw persoonlijke informatie wordt gehackt en gebruikt om je te schaden: 5%.

Gevolgen van cyberpesten

Er is een duidelijk verband tussen cyberpesten op de werkvloer en verschillende negatieve gevolgen. Wie het mikpunt is van cyberpestgedrag voelt zich vaker emotioneel uitgeput, minder betrokken en tevreden op het werk en heeft ook een hogere neiging om de onderneming te verlaten.

Hoe voorkomen?

Vermits cyberpesten zo vaak voorkomt en de gevolgen ervan voor de werknemer niet min zijn, is het belang van het voorkomen ervan zeer groot. Dit kan binnen het bedrijf bijvoorbeeld door het opstellen van een (cyber)pestbeleid en communicatie over wat het is, hoe het te herkennen en wat je eraan kan doen. Leidinggevenden en collega’s dienen alert te zijn voor signalen als (online) geroddel en beledigingen en duidelijk aan te geven hier zelf niet aan te willen meedoen.

Mieke Vercruijsse

Bron: studie IDEWE en KU Leuven