Zo kan je als werknemer binnenkort extra sparen voor je pensioen

In het parlement werd pas een wetsontwerp goedgekeurd dat werknemers toelaat om op een fiscaal vriendelijke manier een bijkomend pensioen op te bouwen. Wat moet je daarvan weten en welke bedragen kan je op die manier ‘sparen’?

Als werknemer heb je recht op een wettelijk pensioen. Daarnaast kan het gebeuren dat je werkgever ook een pensioenplan voor je heeft. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een groepsverzekering voor jou wordt opgebouwd. De wet biedt nu ook een derde mogelijkheid om een bijkomend pensioen op te bouwen. Dat kan je namelijk doen via een vrij aanvullend pensioen voor werknemers.

Voor wie?

Het nieuwe vrij aanvullend pensioen voor werknemers staat open voor alle werknemers, ongeacht of zij bij hun werkgever al van een pensioentoezegging genieten. Jij als werknemer kan daarbij kiezen of je deze pensioenformule wil gebruiken of niet. Je kan ook altijd beslissen om de formule stop te zetten. Verder bepaal jij ook (binnen bepaalde grenzen) welk bedrag je op die manier wil opzij zetten en bij welke pensioeninstelling je wil aansluiten.

Door hiervoor te kiezen geniet je van een belastingvermindering van 30% van de in het inkomstenjaar werkelijk betaalde bijdragen.

Er zijn grenzen

Het bedrag dat je op deze manier opzij zet, kies jezelf. Het is wel beperkt tot maximaal 3 % van je brutoloon. Als deze 3 % een resultaat geeft van minder dan 1.600 euro, dan kan je er toch voor kiezen 1.600 euro te laten doorstorten. Hierbij wordt rekening gehouden met het brutoloon dat je ontving tijdens het tweede jaar voorafgaand aan de storting van de premie.

Geniet je al van een pensioentoezegging bij je werkgever, dan wordt daarmee rekening gehouden om te weten wat je nog kan sparen. Het kan dus perfect zijn dat je dan geen ruimte meer hebt om ook nog in dit nieuwe systeem te stappen.

Wat moet je werkgever doen?

Als je ervoor kiest om via een vrij aanvullend pensioen voor werknemers een bijkomend pensioen op te bouwen dan moet je werkgever daarin ‘meestappen’. Hij zal dan de pensioenpremie moeten inhouden op je loon en deze premie doorstorten aan de door jou gekozen pensioeninstelling. Je werkgever moet je geen rendement waarborgen.

Jan Roodhooft, advocaat