Werknemer, ambtenaar of zelfstandige? Dit is jouw gemiddeld pensioen

Misschien kom je stilaan in de buurt van je pensioen of heb je nog een lange weg te gaan. Je zal je in die optiek zeker wel eens afvragen hoe je pensioenuitkering er uiteindelijk zal uitzien. Wij brengen graag meer helderheid.

Wie even op PensionStat snuistert, kan heel wat te weten komen over zijn of haar pensioen. Zo kan je na een volledige carrière in de privésector gemiddeld rekenen op zowat 1.255 euro netto per maand. Dat betekent dat je doorgaans 45 jaar aan de slag bent geweest. Indien je geen 45 jaar op de teller hebt staan, dan wordt er voor elk gewerkt jaar een coëfficiënt toegepast. Stel dat je 42 jaar aan de slag bent, dan krijg je dus 42/45 van het bedrag waarop je recht hebt bij een voltijdse carrière. Er worden pistes bekeken om het minimumpensioen op te trekken naar 1.500 euro. Maar goed, dat is momenteel niet meer dan wat onzekere toekomstmuziek.

Stuk aantrekkelijker

Werk je daarentegen bij de overheid, dan zal je pensioen er een stuk aantrekkelijker uitzien. Gemiddeld krijg je zo immers maandelijks 2.070 euro op je rekening bijgeschreven. Dat komt omdat de overheid, in tegenstelling tot werknemers in de privésector, voor de berekening van jouw pensioen enkel rekening houdt met het loon dat je de laatste tien jaar voor je pensioen hebt verdiend. Niet toevallig zijn dat de jaren waarin je doorgaans het meest verdient.

Op eigen houtje

Last but not least zijn er nog diegenen die op eigen houtje aan de weg hebben getimmerd, de zelfstandigen. Dat pensioen lag tot vorig jaar het laagst ten opzichte van de andere twee categorieën (werknemer, ambtenaar). De reden was dat op het inkomen van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt werd toegepast. Dat coëfficiënt is sinds dit jaar echter afgeschaft. Het minimumpensioen van een zelfstandige met minstens 45 jaar op de teller bedraagt voortaan zowat 60% (alleenstaande) of 75% (gezinspensioen) van het gemiddeld bedrijfsinkomen. Dat ziet er dus al een stuk beter uit. Elke zelfstandige die minimum 30 jaar aan de slag was, heeft bovendien recht op een gewaarborgd minimumpensioen.

Gemengde loopbaan

Heb je een gemengde loopbaan waarbij je even ambtenaar was, vervolgens in de privésector bent beland om daarna aan de slag te gaan als zelfstandige? Dan kan je volgens PensionStat rekenen op een gemiddeld pensioen van 1.208 euro netto per maand.

Pascal Dewulf