Stoppen met werken vóór jouw pensioen, dat doe je zo!

Niet iedereen wil doorgaan tot het gaatje. Werken tot je 67ste (of nog langer) is dan ook een keuze die je moet maken. Wil je eerder stoppen, dan moet je even verder lezen.

Vanaf 2016 kan je met vervroegd pensioen zodra je 62 jaar oud bent en 40 jaar op je professionele teller hebt. In 2019 wordt dat 63 en een loopbaan van 42 jaar. Uiteraard zou België België niet zijn wanneer hierop geen karrenvracht aan uitzonderingen zouden bestaan. Voor heel wat beroepen en in heel wat sectoren bestaan er dan ook tal van uitzonderingen. Wij concentreren ons hier echter op de doorsnee van de beroepsbevolking.

40 jaar

Vijfenzestig was tot voor kort de pensioengerechtigde leeftijd. Vandaag liggen de kaarten heel anders. Alle uitzonderingen terzijde, je kan niet om het even wanneer op vervroegd pensioen. Daarvoor moet je een bepaalde leeftijd hebben en een bepaald aantal jaren op de professionele teller hebben staan. Die grenzen trekt de overheid nu geleidelijk aan op om zo de kosten van de vergrijzing te drukken. Concreet kan je in 2016 met vervroegd pensioen zodra je tweeënzestig jaar oud bent en veertig jaar gewerkt hebt. In 2019 zal uiteindelijk een leeftijd van drieënzestig en een loopbaan van tweeënveertig jaar vereist zijn. Wat telt nu exact als een jaar? Voor een medewerker in loondienst honderd en vier dagen voltijdse activiteit, voor een zelfstandige ten minste twee actieve kwartalen in een boekjaar.

Doorgaan tot het gaatje (of toch niet)

Dat je vervroegd stopt met werken, heeft uiteraard financiële gevolgen in die zin dat het pensioen waarop je recht hebt een stuk(je) verkleint. Aangezien 45 jaar het maximum aantal jaren is dat je aan de slag kan zijn, vermindert je pensioenbedrag per jaar dat je minder werkt met ongeveer 1/45ste. Stop je vijf jaar voor je pensioengerechtigde leeftijd (op zestig dus) dan loopt de mindering van je pensioenuitkering al snel op tot 12,5 %. (oftewel 5/45). Bovendien is je kleinere pensioenuitkering ook te wijten aan het feit dat je wedde op je zestigste (gegeven dat je dan wil stoppen met werken) ook een stuk(je) lager is dan op je vijfenzestigste en laat nou net die laatste brutowedde de maatstaf zijn waarop je pensioen wordt berekend. Wil je er desondanks toch vroeger de brui aan geven? Dan hangt veel af van wat je zoal deed vooraleer je besliste om met vervroegd pensioen te vetrekken. Ben je slim geweest en heb je wat centjes opzij dan kan je het risico nemen om het met een pensioen van een paar honderden euro’s minder te doen. Je bent immers een vrije man/vrouw en jij beslist in die optiek waar je prioriteiten liggen. Brugpensioen is uiteraard ook een optie. Dat kan voortaan vanaf je tweeënzestigste. Zie je dat niet zitten, dan is er maar één optie: doorgaan tot het gaatje.

Pascal Dewulf