Eindigt je arbeidsovereenkomst automatisch als je je pensioenleeftijd bereikt?

Na jarenlang te hebben gewerkt, bereik je binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd. Eindigt je arbeidsovereenkomst op dat moment automatisch of is het nodig dat je afspraken maakt met je werkgever, dan wel tijdig een opzeg geeft?

Werkgevers en werknemers denken wel eens dat de arbeidsovereenkomst van een werknemer die met pensioen gaat daardoor automatisch eindigt. Dat is echter niet het geval.

De regel

Als je als werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, eindigt je arbeidsovereenkomst daardoor niet automatisch. Je blijft dus op dat moment gewoon ‘in dienst’. Blijf je van de ene dag op de andere thuis, dan zou je werkgever dus kunnen vaststellen dat je onterecht afwezig bent op het werk en eventueel zelfs een verbrekingsvergoeding van jou kunnen vragen.

Je kan dit vermijden door met je werkgever op voorhand een regeling te treffen waarbij je overeenkomt dat je arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Zet die afspraak ook op papier. Een alternatief is dat jij -of je werkgever- de arbeidsovereenkomst tijdig opzegt.

Welke opzegtermijn moet je naleven?

Bij de opzeg gelden in principe de normale opzegtermijnen. Toch bestaat er een uitzondering. Als je werkgever je arbeidsovereenkomst tegen je pensioenleeftijd wil opzeggen, hoeft hij hierbij namelijk niet altijd de normale opzegtermijn te geven. Als je arbeidsovereenkomst ten vroegste eindigt op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, dan moeten de gewone opzegtermijnen toegepast worden met een maximum van 26 weken. Dit geldt ongeacht of je werkgever je een opzegtermijn geeft of een opzegvergoeding betaalt.

De termijn kan verlengd worden

Geeft je werkgever de opzeg en word je in de loop van de opzegtermijn ziek, dan wordt de opzegtermijn verlengd met de duur van je ziekte. De opzegtermijn kan dus geschorst worden zodat hij later dan gepland ein­digt.

Jan Roodhooft, advocaat