Zo kan je voortaan meer (vrijwillige) overuren presteren

Sinds zowat twee jaar kan je als werknemer jaarlijks vrijwillig een aantal overuren presteren zonder dat daar een rechtvaardiging voor nodig is. Je krijgt deze overuren uitbetaald en moet er geen recuperatie voor nemen. Maar wat houdt dat systeem juist in en wat is er pas veranderd?

Wat is het?

De wet zegt dat je ‘op jouw initiatief en met jouw akkoord’ binnen het bedrijf waar je werkt jaarlijks een aantal vrijwillige overuren kan presteren. Je werkgever moet uiteraard wel altijd akkoord gaan met het feit dat je deze overuren presteert. Hij moet dus ‘vragende partij’ zijn voor het doen van de overuren.

Voor het overige zijn er geen echte regels. Zo moet je werkgever voor het mogen doen van deze overuren geen toestemming vragen aan overheidsinstanties en moet er niet gerechtvaardigd worden waarom de overuren noodzakelijk zijn.

Deze overuren worden door je werkgever in principe onmiddellijk aan jou uitbetaald aan 100% met een overloon van 50 of 100 % als ze tijdens de week of op een zon- of feestdag werden gepresteerd. Je kan de overuren ook opsparen in het kader van het loopbaansparen.

Overeenkomst sluiten

Om in zo’n systeem te kunnen stappen, moet je voorafgaand aan het presteren van de overuren een schriftelijke overeenkomst met je werkgever afsluiten. Hierin staat dat je bereid bent om extra overuren te presteren als het je gevraagd wordt.

Dit akkoord is maar geldig voor een periode van zes maanden. Je kan nadien dit akkoord wel hernieuwen voor telkens nieuwe periodes van zes maanden. De wetgever wilde nu eenmaal vermijden dat je als werknemer te lang zou vastzitten aan een dergelijk akkoord.

Wat verandert er?

Tot nu kon je als werknemer elk jaar maximaal 100 vrijwillige overuren presteren tenzij er in jouw sector een CAO van toepassing was die het presteren van meer uren toeliet. In zo’n CAO kan het maximaal aantal vrijwillige overuren namelijk uitgebreid worden tot 360 per jaar.

Sinds 23 april 2019 is dit alles gewijzigd. Je kan nu namelijk maximaal 120 in de plaats van 100 vrijwillige overuren presteren.

Jan Roodhooft, advocaat