Zijn overuren ook voor jou wekelijkse kost

Ben jij ’s avonds laat soms nog werkmails aan het beantwoorden? Of ben je in het weekend nog in de weer om een taak afgerond te krijgen? Je bent zeker niet alleen. Bijna 1 op de 2 werknemers presteert wekelijks een aantal uren te veel.

Overuren: slechts 9% van de Vlamingen blijft er altijd van gespaard. Bijna de helft van de Vlamingen (46%) maakt er minstens wekelijks. Voor hen duurt de werkweek gemiddeld zo’n 4 uur langer dan de voorziene 38 of 40 uur. 10% van de werknemers maakt zelfs dagelijks overuren. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime, marktleider in onder meer tijdregistratie en werkplanning. Opvallend is dat wie minstens de helft van de week van thuis uit werkt, vaker overuren klopt (50%) dan wie elke dag op kantoor te vinden is (39%).

Gebrek aan inzicht

Bij wie wel eens extra werkuren presteert, weet amper de helft van de leidinggevenden (52%) exact hoeveel uren dat zijn. Bij ruim een kwart van de respondenten (26%) weet de leidinggevende wel dat er vaak overgewerkt wordt, maar niet wanneer of hoeveel precies. Voor nog eens 22% heeft de leidinggevende daar absoluut geen idee van.

Tijdsregistratie

Meer inzicht in de (te veel) gewerkte tijd levert belangrijke inzichten op voor zowel de leidinggevende als voor de werknemer. Bijsturing en hulp vragen wanneer er niet voldoende tijd is om opdrachten afgerond te krijgen, kan hieruit voortvloeien. Ruim 2 op de 3 respondenten (68%) zouden het dan ook een goede zaak vinden mochten overuren geregistreerd worden. Die extra gewerkte uren worden bij zo’n 5% uitbetaald, terwijl 38% ze terugkrijgt in de vorm van extra vakantie. Bij 7% van de respondenten houdt de compensatie een combinatie in van zowel extra loon als extra vakantie.

Werk-privébalans

“Werknemers die systematisch overuren kloppen, hebben het moeilijker om een goede werk-privébalans aan te houden”, legt Peter s’Jongers, CEO van Protime, uit. “Meer inzicht in hun gewerkte tijd, levert hen belangrijke inzichten op. Zeker wie van thuis uit werkt, beseft soms niet hoelang ze aan het werk zijn. Net zoals een hartslagmeter ons erop attent maakt wanneer we iets te intensief aan het sporten zijn, kunnen ook online registratietools een alarmbel doen afgaan bij werknemers wanneer er systematisch overuren gepresteerd worden”, besluit hij.

Mieke Vercruijsse