Waarom overuren presteren binnenkort interessanter wordt

Als je als werknemer vrijwillig overuren wil presteren op je werk, dan kan dat binnenkort wellicht op een fiscaal en sociaal vriendelijke manier. Maar wat moet je daar precies van weten?

Interprofessioneel akkoord

Volgens een recent gesloten interprofessioneel akkoord zou je als werknemer binnenkort in alle sectoren 220 vrijwillige overuren kunnen presteren op jaarbasis. 120 van die 220 overuren zouden daarbij zogenaamde netto-overuren worden. Dat betekent dat je daarop geen belastingen betaalt en dat je werkgever (en jijzelf) op het loon voor deze uren ook geen sociale bijdragen verschuldigd is. Je krijgt dus het bedrag dat dit je werkgever kost ‘netto’ uitbetaald.

Weet wel dat je werkgever voor deze overuren je geen ‘overloon’ verschuldigd is. Hij moet dus geen toeslag van 50 of 100 % (voor zon- of feestdagen) betalen.

Er zijn voorwaarden

De overuren moeten op vrijwillige basis gepresteerd worden. Meer bepaald heeft je werkgever je voorafgaand schriftelijk akkoord nodig. Het akkoord dat je daarbij geeft is geldig voor een periode van zes maanden. Het akkoord kan wel telkenmale hernieuwd worden.

Er is geen specifiek motief nodig (bijvoorbeeld een tijdelijke buitengewone vermeerdering van werk) om deze overuren te kunnen presteren. Jij of je werkgever moeten ook geen toestemming vragen aan een of andere instantie. De overuren moeten bovendien naderhand niet ingehaald worden. Weet dat er verder grenzen zijn aan de uren dat je maximaal per dag of per week mag werken. Meer bepaald geldt er onder meer een maximumgrens van 11 uur per dag en 50 uur per week.

Hou er bovendien rekening mee dat deze maatregel (minstens voorlopig) maar tot en met 31 december 2022 geldt.

Wet afwachten

Het akkoord dat werd gesloten moet nog wel in een wettekst worden gegoten die nog moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Zolang dat niet gebeurde is het nog niet helemaal zeker of de voorgaande regeling wel ongewijzigd zal worden ingevoerd.

Jan Roodhooft, advocaat