Overwerken: doen of niet?

We zien het wel vaker: mensen willen op tijd stoppen op kantoor, maar het vele werk noopt hen toch wat extra uren kloppen. Is overwerken voor jou dagelijkse kost of werk je nooit over?

Overwerken of niet? Het kan een discussiepuntje zijn, zowel thuis als op het werk. Ongeveer 7 op de 10 werkende Belgen werkt af en toe over, bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk veel werk hebben of wanneer een belangrijke deadline nadert. Voor 17% van de bevraagden is langer werken dan wat eigenlijk contractueel is vastgelegd bijna dagelijkse kost. 15% van de werknemers doet daarentegen nooit overuren. En dit kan een groot verschil opleveren in de combinatie werk-privé.

Vlijtige liesjes

Uit een studie van Tempo Team blijkt dat werknemers die bijna altijd of regelmatig overwerken hun job boeiender vinden dan hun collega’s die nooit overuren maken. Ze beginnen hun werkdag ook vaker met meer goesting. Bovendien blijken de overwerkers vlijtige liesjes: ze geven vaker aan dat ze graag eens wat meer doen op het werk en dat leidt niet tot minder werkgeluk. Een kwart van de overwerkers doet dat namelijk uit plezier in z’n job.

Balans werk-gezin

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Werknemers die zo goed als iedere dag langer werken, kunnen zich minder makkelijk ontspannen na hun werkdag. Ze vinden bovendien vaker dat ze te weinig tijd voor hun privéleven overhouden. Werknemers die niet overwerken, zijn opvallend meer tevreden over hun work-life balance. Maar een goede tijdsverdeling tussen gezin en job vinden blijkt in het algemeen geen makkelijke opdracht voor werkende Belgen. 4 op de 10 zeggen namelijk dat zijn werkuren het moeilijk maken om thuis verplichtingen na te komen.

Eigen keuzes

Voor een optimaal samengaan van werk en privé, zien werknemers doorgaans vooral heil in meer autonomie. Dan wordt gedacht aan de mogelijkheid om werktijden aan te passen aan hun gezinssituatie (48%), thuiswerken (30%) en de toelating om privézaken tijdens de werkuren te regelen (26%). 4 op de 10 werknemers is daarom ook voorstander van het zogenaamde ‘life fluency’-principe. Hierbij vloeien werk en privé in elkaar over. Ook de helft van de werkgevers ziet daar mogelijkheden in om tot een betere work-life balance te komen.

Thuiswerken

Vandaag laten 4 op de 10 werkgevers hun werknemers toe om thuis te werken wanneer ze dat willen. 6 op de 10 voorzien voor hun medewerkers ook de mogelijkheid om hun werkuren af te stemmen op hun gezinsleven. Tot slot zet bijna tweederde van de werkgevers overuren om in recuperatieverlof.

Mieke Vercruijsse

Bron: Tempo Team