Kan je als je thuiswerkt een vergoeding krijgen voor de overuren die je presteert?

Gelet op de coronacrisis werk je de laatste weken weer van thuis uit. Omdat je heel wat werk hebt, presteer je meer uren dan verplicht. Kan je dan vragen dat je werkgever die ‘overuren’ ook betaalt?

Als je als werknemer overuren presteert, kan je van je werkgever vragen dat die deze betaalt (met daarbij eventueel ook een toeslag). Een uitzondering op die regel geldt als je een job uitoefent die valt onder de wettelijke lijst van vertrouwens- of leidinggevende functies. Maar geldt dat ook als je ‘van thuis uit’ werkt?

Uurrooster telt niet

Als je van thuis uit werkt, geldt het uurrooster dat in je bedrijf op jou van toepassing is niet. Het volstaat dat je het contractueel bepaalde aantal arbeidsuren presteert zonder dat je dat moet doen op de momenten dat je dat in het bedrijf waar je werkt zou hebben moeten doen. Je beslist dan ook zelf op welke momenten je werkt. Dat betekent dan ook dat je een veel grotere vrijheid hebt dan op het werk en dit omdat je niet meer onder de controle staat van je werkgever.

Overuren aanrekenen?

Heb je meer uren gepresteerd dan wat er contractueel met jou overeengekomen was, dan kan je die ook niet zomaar aanrekenen. Los van het feit dat je uren misschien moeilijker te controleren zijn dan als je werkt van op je werkplek binnen het bedrijf, zijn de ‘normale’ regels inzake overuren ook niet zo maar van toepassing op thuiswerkers.

Er zijn uitzonderingen

Iets anders is het als je de overuren die je deed presteert op expliciet verzoek van je werkgever. In dat geval kan je daar namelijk wel betaling voor vragen of inhaalrust voor opnemen. Is dat het geval, zorg dan dat je daar een bewijs van hebt.

Krijg je je werk niet gedaan binnen de overeengekomen arbeidsuren, ga dan een ‘open gesprek’ aan met je werkgever over de werkdruk en vraag hem of hij bereid is de overuren die je op zijn verzoek presteert ook te betalen.

Jan Roodhooft, advocaat