Kan je als ‘jongere werknemer’ bij een ontslag recht hebben op outplacement?

Je werkgever maakt een einde aan je arbeidsovereenkomst. Kan je in dat geval recht hebben op een outplacementbegeleiding ook al ben je nog geen 45 jaar? Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen en wat moet je ervan weten?

Wat is het?

Een outplacementbegeleiding houdt in dat je als werknemer begeleid wordt in je zoektocht naar een nieuwe job. Hierbij krijg je allerlei soorten steun. Zo krijg je bijvoorbeeld administratieve steun, zet men je aan tot zelfreflectie en krijg je psychologische ondersteuning. Je krijgt ook hulp bij het vinden van jobs en begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job. Outplacement kan dus een bijzonder nuttig instrument zijn om snel elders aan de bak te kunnen raken.

Wanneer heb je er recht op?

Een werkgever die je ontslaat, moet zorgen voor outplacement als je niet werd ontslagen omwille van een dringende reden en je tevens recht hebt op een opzegtermijn of -vergoeding van minstens 30 weken. Dat geldt ongeacht je leeftijd.

Op die regel bestaat wel een nuance. Ook als je opzegtermijn of -vergoeding minder dan 30 weken bedraagt, heb je namelijk recht op een outplacementbegeleiding als je minstens 45 jaar was op de datum van je ontslag en een jaar onderbroken werkte bij je werkgever. Je werkgever moet dan bovendien onder de privé-sector vallen.

Wie betaalt?

Als je als jongere werknemer recht heb op een outplacementbegeleiding, kan je aanspraak maken op 60 uur begeleiding. Ontslaat je werkgever je en moet je de opzegtermijn presteren, dan mag je werkgever deze uren aanrekenen op het betaald sollicitatieverlof.

Word je ontslagen met betaling van een opzegvergoeding dan kan je werkgever 4 weken van de door hem te betalen opzegvergoeding afdoen ‘in ruil’ voor de outplacement die hij betaalt. De outplacementbegeleiding die je krijgt heeft een waarde van 1/12 van je jaarloon, met een minimum van 1.800 euro en een maximum van 5.500 euro.

Jan Roodhooft, advocaat