Heb jij recht op outplacement?

Met de komst van het eenheidsstatuut zijn ook de regels rond outplacement verruimd. Ook wie jonger is dan 45 jaar kan in aanmerking komen.

Wat verandert er ?

Tot nu toe hadden alleen werknemers van minstens 45 jaar oud recht op outplacement. Die regeling is nu verruimd: elke ontslagen werknemers met minstens 9 jaar anciënniteit (wat overeenkomt met een opzegtermijn van 30 weken) krijgt de nodige begeleiding om zo snel mogelijk een nieuwe werkgever te vinden of als zelfstandige te beginnen.

Wie betaalt?

De waarde van de begeleiding (1/12 van het jaarloon of minimum 1.800 euro en maximum 5.500 euro) wordt afgetrokken van de opzegvergoeding. Op de waarde van het outplacementaanbod wordt trouwens geen rsz afgehouden.

Kan je weigeren?

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan is de werkgever verplicht om je outplacement aan te bieden. Tot 31 december 2015 kan je de outplacementbegeleiding weigeren. In dat geval behoud je de volledige opzeggingsvergoeding van ten minste 30 weken, zonder enige vermindering.

Uitzonderingen

  • Voor 45-plussers die nog geen 9 jaar aan de slag zijn bij hun laatste werkgever blijft de oude outplacementregeling bestaan.
  • Het recht op outplacement vervalt wanneer het gaat om een ontslag om dringende redenen.

Geert Degrande