Wanneer moet je je ouderschapsverlof aanvragen?

Voor kinderen tot 12 jaar kunnen vaders en moeders vier maanden ouderschapsverlof krijgen. Wat moet je weten voor je je aanvraag doet?

Wanneer moet je je verlof aanvragen?

Als je ouderschapsverlof aanvraagt moet je je werkgever wettelijk gezien ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de persoonlijke overhandiging van een brief met daarin de gewenste aanvangsdatum van het verlof. De werkgever moet dan een afschrift onderteken als ontvangstbewijs. De werkgever zelf kan eventueel een kortere termijn aanvaarden. Ten laatste op het ogenblik dat het verlof ingaat moet je de documenten tot staving van het recht op ouderschapsverlof, zoals het geboorte-uittreksel, het bewijs van inschrijving in de burgerlijke stand, bezorgen. Per aanvraag kan je slechts één aangesloten periode aanvragen.

Kan je werkgever weigeren?

De werkgever kan, tijdens de maand die volgt op de schriftelijke kennisgeving, de aanvang van de loopbaanonderbreking uitstellen voor redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming. Dit uitstel is beperkt tot maximaal zes maanden.

Hoe vraag je je uitkering aan?

Tijdens het ouderschapsverlof krijg je een onderbrekingsuitkering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In principe maakt de werknemer tijdens het ouderschapsverlof aanspraak op een onderbrekingsuitkering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Let op! De vierde maand krijg je enkel een uitkering voor kinderen die geboren of geadopteerd zijn na 8 maart 2012. De aanvraag van de onderbrekingsuitkering moet je indienen via een formulier dat je kan krijgen bij de RVA.

Daarnaast kan je een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

Kan de werkgever je tijdens je ouderschapsverlof ontslaan?

Als je ouderschapsverlof neemt, kan de werkgever je net als bij een loopbaanonderbreking, tijdens die periode niet ontslaan, tenzij om dringende redenen. Sterker nog, de ontslagbescherming blijft ook nog drie maanden na de beëindiging van het ouderschapsverlof doorlopen. Respecteert de werkgever deze ontslagbescherming niet, dan moet hij bovenop de vergoedingen die hij moet betalen bij de verbreking van de arbeidsovereenkomst ook nog een vergoeding betalen die gelijk is aan zes maanden loon.

Geert Degrande

Vind een job in de buurt van