Ouderschapsverlof piekt tijdens de zomervakantie

Steeds meer ouders nemen ouderschapsverlof tijdens de zomervakantie. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstenbedrijf Acerta. Mama’s en papa’s die kinderen jonger dan 12 jaar hebben, nemen tijdens de zomervakantie hun ouderschapsverlof in één keer op om een hele maand vakantie te hebben met hun kroost.

Concreet blijven meer dan 6 op de 1.000 werknemers in België in juli en augustus een maand afwezig van het werk omwille van de kinderen. Het gaat vooral om werknemers tussen 30-39 jaar en 40-49 jaar die hun ouderschapsverlof gebruiken om de lange periode zonder school te overbruggen. Deze berekening werd gemaakt op basis van cijfers uit 2018.

Vooral mama’s

8 op 1.000 vrouwen en net geen 5 op 1.000 mannen neemt in de zomervakantie een maand ouderschapsverlof. Mama’s nemen dus vaker dan de papa’s tegelijk met de kinderen vakantie.

Versoepeling regelgeving

Ouderschapsverlof onderging in mei een verdere flexibilisering. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat ouders hun ouderschapsverlof anders gaan indelen in de toekomst. Acerta vermoedt dat de versoepeling van de regels voor ouderschapsverlof de volgende jaren tijdens de zomervakantie tot minder afwezigheid op de werkvloer zal leiden omdat ouders hun ouderschapsverlof beter zullen kunnen spreiden. Ouderschapsverlof kan voortaan immers voor kortere periodes worden aangevraagd, mits de werkgever daarmee akkoord gaat: voltijds ouderschapsverlof gaat van minimaal een maand naar minimaal een week, halftijds ouderschapsverlof gaat van minimaal twee maanden naar minimaal één maand. En bovendien is naast 1/5 voortaan ook 1/10 mogelijk.

Goede afspraken

De nieuwe flexibilisering maakt het voor ouders gemakkelijker om zelf het ritme van de schoolvakanties te volgen, met bijvoorbeeld een week herfst- of een week kerstvakantie. Dirk Vanderhoydonck, Director Acerta Consult: “Het is wel zaak om daarrond goede afspraken te maken. Want de nieuwe flexibele versie van ouderschapsverlof is een aanbod, geen recht. Ze geeft werkgevers en werknemers meer ruimte om te onderhandelen, meer niet. De uitdaging om als verantwoordelijke partners tot een goede balans privé-werk te komen, ligt bij de betrokkenen. Als dat lukt is straks het nieuwe ouderschapsverlof voor iedereen een goede zaak.”

Mieke Vercruijsse