Drie zaken die je moet weten over het corona-ouderschapsverlof

Op donderdag 14 mei werd het KB dat het corona-ouderschapsverlof invoert gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wanneer en hoe kan je daar als werknemer aanspraak op maken? Welke vergoeding kan je dan krijgen? Telt het verlof mee voor de berekening van je pensioen?

Wie kan het vragen?

Je kan als werknemer een beroep doen op corona-ouderschapsverlof om het mogelijk te maken je werk te combineren met de opvang van je kinderen. Meer bepaald is dit mogelijk als je minstens één kind hebt dat jonger is dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar als het kind een handicap heeft).

Concreet kan je dan je prestaties verminderen tot 1/2 of met 1/5 en dit tussen 1 mei en 30 juni 2020. Vraag je een 1/2- onderbreking dan moet je minstens 3/4 tewerkgesteld zijn en bij het vragen van een 1/5-onderbreking moet je voltijds werken. Het is dus niet mogelijk om je werk volledig te onderbreken of dat met 1/10 te doen.

Opdat je het verlof zou kunnen opnemen, moet je werkgever het daar wel mee eens zijn. Tegen zijn zin in kan je dat dus niet doen. Bovendien moet je minstens een maand anciënniteit hebben bij je werkgever op het moment dat je laat weten dat je corona-ouderschapsverlof wil nemen.

Welke vergoeding krijg je?

Je werkgever zal je niet moeten betalen voor de dagen dat je door dit verlof afwezig bent op het werk. Je krijgt voor die dagen wel een vergoeding van de RVA. Deze vergoeding ligt 25 % hoger dan het bedrag dat je ontvangt bij een gewoon halftijds of 1/5-ouderschapsverlof.

Ben je jonger dan 50 jaar en neem je een 1/5-corona-ouderschapsverlof, dan ontvang je een maandelijks een bedrag van 180,56 euro bruto. Als alleenstaande gaat het om 242,81 euro (onder bepaalde voorwaarden kan dit oplopen tot 350 euro). De vergoeding bij een 1/2-regeling bedraagt voor een werknemer beneden de 50 jaar 532,24 euro en 875 euro (voor een alleenstaande).

Invloed op je pensioen?

Neem je zo’n corona-ouderschapsverlof op, dan hoef je je op het vlak van je pensioen geen zorgen te maken. Het verlof telt namelijk mee voor de berekening van je pensioen. Het wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling.

Jan Roodhooft, advocaat