Daarom kan je voortaan langer thuisblijven bij de geboorte van je kind

Als vader of als meeouder van een pasgeboren kind heb je recht op vaderschaps- of geboorteverlof. Op hoeveel dagen heb je voortaan recht en binnen welke termijn na de geboorte moet je die precies opnemen?

Bij de geboorte van een kind mag je als werknemer een aantal dagen (betaald) afwezig blijven op het werk. Door een nieuwe wet wordt dat aantal dagen nu uitgebreid.

Voor wie?

De mogelijkheid om dit verlof op te nemen bestaat voor alle werknemers. Voorwaarde is dat je een wettelijke afstammingsband hebt met het kind (vader of gehuwde meemoeder) of dat je op het moment van de geboorte gehuwd bent met de persoon ten aanzien van wie de afstamming vaststaat, dan wel dat je op dat moment wettelijk of permanent en affectief samenwoont met die persoon in kwestie.

Hoelang heb je verlof?

Voor geboortes vanaf 1 januari 2021 mag je voortaan 15 dagen geboorteverlof opnemen (vroeger 10 dagen). Voor geboortes vanaf 1 januari 2023 gaat het zelfs om twintig dagen. Je mag de dagen opnemen maar bent daartoe niet verplicht. Als je ze opneemt moet je dat wel doen binnen de vier maanden vanaf de bevalling. Je bent trouwens niet verplicht om deze dagen tegelijk op te nemen. Je mag dat dus ook gespreid doen.

Wie betaalt?

De eerste drie dagen dat je afwezig bent op het werk worden betaald door je werkgever. Voor de periode nadien krijg je een uitkering van je mutualiteit. Je werkgever betaalt je je ‘gewone loon’ uit. De ziekenkas betaalt je minder. Het gaat namelijk om 82 % van je tot de loongrens begrensd brutoloon. Om je een idee te geven ligt dat maximum rond de 120 euro per dag. Van dit bedrag houdt je ziekenfonds nog een bedrijfsvoorheffing in (11,11%). Je krijgt de vergoeding van je ziekenfonds op het einde van je vaderschaps- of geboorteverlof.

Om de uitkering te kunnen krijgen moet je een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. Daarnaast moet je ook het luik ‘gerechtigde’ invullen van het inlichtingenblad dat het ziekenfonds je bezorgt.

Jan Roodhooft, advocaat