Aanmoedigingspremie en ouderschapsverlof: wat verandert er en wat betekent dat voor jou?

Sinds 1 september 2020 is er de aanmoedigingspremie ook voor wie 1/10 ouderschapsverlof opneemt. Wij leggen je graag kort uit wat dat inhoudt.

Sinds medio 2019 kan je, wanneer je actief bent in de privésector of social profit, 1/10 ouderschapsverlof nemen. In de praktijk betekent dit dat je wekelijks een halve dag thuis kan blijven of een volledige dag om de twee weken. Maak je gebruik van die regeling dan heb je bovendien recht op een zogenaamde onderbrekingsuitkering.

Discrepantie

Er was op dat vlak echter een discrepantie met betrekking tot de Vlaamse aanmoedigingspremie. Die aanmoedigingspremie staat immers los van de onderbrekingsuitkering die uitgaat van de federale overheid. De Vlaamse aanmoedigingspremie voor ouderschapsverlof gold tot nog toe echter enkel voor wie voltijds, halftijds of 1/5 thuisbleef. Niet voor wie gebruik maakte van 1/10 ouderschapsverlof.

Rechtgezet

Dat is sinds 1 september 2020 rechtgezet. Sinds dan kan je als werknemer in de privésector of social profit aanspraak maken op een (bruto)premie van 34,32 euro per maand indien je 1/10 ouderschapsverlof neemt. Ben je actief in de socialprofitsector dan is dat maandelijks 85,50 euro bruto. Verwacht wordt dat er op die manier maandelijks alvast een duizendtal Vlamingen gebruik zal maken van die Vlaamse aanmoedigingspremie voor 1/10 ouderschapsverlof.

Pascal Dewulf