Waarom je een opzegvergoeding maar beter grondig narekent

Als je wordt ontslagen door je werkgever met betaling van een opzegvergoeding, dan reken je die maar beter na. Waarom is dat het geval en aan welke punten dien je daarbij zoal aandacht te besteden?

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt en je een opzegvergoeding betaalt, dan zal hij die vaak zo laag mogelijk (laten) becijferen. Als werknemer hoef je je daar niet bij neer te leggen. Is de vergoeding te laag, dan kan je een aanvullende vergoeding opvragen. Waarop moet je zoal letten?

Opzegtermijn

Om de opzegvergoeding te bepalen wordt er rekening gehouden met de opzegtermijn die de werkgever had moeten naleven en met je jaarloon. Kijk dan ook na of je werkgever al dan niet uitging van een correcte opzegtermijn. Zeker als je een arbeidsovereenkomst afsloot die al heel wat jaren loopt kan er wel eens een verschil zitten tussen wat je werkgever weerhoudt en waar je eigenlijk recht op hebt. Online kan je op heel wat websites terecht om deze berekening te doen.

Voordelen in natura

Het is een ‘klassieker’ dat je werkgever bij de bepaling van de opzegvergoeding ‘vergeet’ rekening te houden met een aantal voordelen die je had uit hoofde van je arbeidsovereenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan de maaltijdcheques die je had, het privégebruik dat je mocht maken van een bedrijfswagen, een abonnement voor je smartphone (die je ook privé mocht gebruiken) dat je werkgever afsloot en dies meer. Nochtans dient de waarde van deze voordelen wel degelijk meegeteld te worden bij de begroting.

Kostenvergoedingen

Kostenvergoedingen die je eventueel kreeg moeten niet worden meegeteld bij de bepaling van je ‘jaarloon’ op voorwaarde dat er ‘echte kosten’ tegenover staan. In de praktijk is dat lang niet altijd het geval en is deze kostenvergoeding wel eens een ‘verkapt’ loon. In dat laatste geval moet er wel rekening mee worden gehouden bij het bepalen van de opzegvergoeding.

Variabel loon, vakantiegeld en eindejaarspremie

Ook met deze vergoedingen moet er vaak rekening worden gehouden bij het bepalen van de opzegvergoeding. Over een bonus die wordt toegekend kan er discussie ontstaan.

Hulp inschakelen

Om deze berekening te (laten) doen kan je de hulp inschakelen van je vakbond of bijvoorbeeld een advocaat. Weet trouwens dat als je een rechtsbijstandsverzekering afsloot je wel eens op kosten van deze verzekeraar om het advies van een advocaat kan vragen.

Jan Roodhooft, advocaat