Moet je na een ontslag je opzegtermijn ‘uitdoen’?

Je werkgever ontslaat je en geeft je een opzegtermijn. Moet je die opzegtermijn dan naleven en ‘uitdoen’ of kan je vroeger vertrekken? Gelden er andere regels als je intussen een nieuwe job vond?

Als je werkgever een einde maakt aan je arbeidsovereenkomst kan hij dat doen door je een opzegtermijn te geven, dan wel een opzegvergoeding aan jou uit te betalen. Dat laatste kan hij bijvoorbeeld doen als hij vreest dat je het bedrijf schade zou kunnen berokkenen.

Opzegtermijn

Geeft je werkgever je een opzegtermijn (omdat hij bijvoorbeeld wil dat je nog bepaalde zaken afwerkt), dan moet je die in principe ook ‘uitdoen’. Je arbeidsovereenkomst loopt tijdens de opzegtermijn nu eenmaal gewoon door. Dat betekent meteen ook dat je werkgever je in die periode in principe dezelfde job moet laten doen dan voordien en jij ook verplicht bent om verder te gaan werken.

Opzegvergoeding

In de loop van de opzegtermijn kan je werkgever wel beslissen dat je toch niet meer moet komen werken waarbij hij je voor de resterende periode een opzegvergoeding betaalt. Hij kan dat te allen tijde (en van de ene dag op de andere) beslissen.

Je zou ook in onderling akkoord vervroegd een einde kunnen maken aan de samenwerking. Hou er dan wel rekening mee dat, als je geen andere job hebt, je riskeert een tijdje geen werkloosheidsuitkering te krijgen.

Tegenopzeg

Heb je een andere job gevonden waar je vroeger aan de slag kan en je werkgever niet akkoord gaat dat je vroeger vertrekt, dan kan je ook een tegenopzeg geven. De opzegtermijn die je dan moet naleven, hangt af van je anciënniteit in het bedrijf. Deze termijn bedraagt één week als je minder dan drie maanden anciënniteit hebt. Als je tussen drie en minder dan zes maanden anciënniteit hebt dan bedraagt de opzegtermijn twee weken. De termijn bedraagt drie weken bij een anciënniteit tussen zes maanden en minder dan een jaar en vier weken bij een anciënniteit van een jaar of meer.

Jan Roodhooft, advocaat