Mag je werkgever je andere taken geven tijdens je opzegtermijn?

Jij of je werkgever beëindigt de arbeidsovereenkomst mits naleving van een opzegtermijn. Mag je werkgever je dan tijdens die opzegperiode andere taken laten doen dan deze die je voorheen deed? Wat kan je doen als je werkgever zijn boekje te buiten gaat?

De overeenkomst loopt verder

Tijdens de opzegtermijn loopt je arbeidsovereenkomst in principe gewoon ‘verder’. Dat betekent dan ook dat de rechten en de plichten die je als werknemer hebt in die periode niet verschillen van die die je had voor de opzeg werd gegeven. Je werkgever mag tijdens de opzegtermijn (net als voordien) geen belangrijke wijzigingen aanbrengen aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst.

Essentieel of niet?

Geeft je werkgever je een andere job tijdens de opzegtermijn dan moet je dus nagaan of er sprake is van zo’n belangrijke wijziging aan een essentieel element van je arbeidsovereenkomst. Had je een leidinggevende functie in het bedrijf en laat je werkgever je nu wat louter administratieve taken doen dan kan je allicht zeggen dat er zo’n niet toegelaten wijziging voorligt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je voorheen een commerciële functie had en je werkgever je tijdens de opzegtermijn het archief van het bedrijf laat opkuisen.

Geeft je werkgever je integendeel een beperkt andere invulling van je taken dan kan dat vaak wel. Dat geldt zeker als die (andere) taken ook in je arbeidsovereenkomst werden vermeld bij je takenpakket.

Hoe reageren?

Wijzigt je werkgever toch ten onrechte je takenpakket tijdens de opzegtermijn, dan zou je kunnen zeggen dat er een niet-toegelaten eenzijdige wijziging van je arbeidsovereenkomst voorlag. Je zou dan kunnen inroepen dat je werkgever je arbeidsovereenkomst daardoor beëindigde waardoor je recht hebt op een opzegvergoeding die overeenstemt met het resterende deel van de opzegtermijn dat je nog had moeten respecteren. Hou er wel rekening mee dat als je dat ten onrechte doet je zelf riskeert een opzegvergoeding aan je werkgever te moeten betalen.

Jan Roodhooft, advocaat