Mag je al je vakantiedagen opnemen tijdens je opzegtermijn?

Als je je arbeidsovereenkomst opzegt om elders in dienst te treden wil je misschien nog zoveel mogelijk vakantiedagen opnemen bij je ‘oude’ werkgever. Is dat wel mogelijk of zijn er grenzen aan het aantal dagen vakantie dat je daar nog mag nemen?

Als je in dienst wil treden bij een nieuwe werkgever wil je daar de eerste maanden allicht niet al te veel vakantie opnemen. Je kan dan ook wel eens geneigd zijn de vakantie waar je nog recht op hebt nog op te nemen bij je ‘oude’ werkgever.

Geen schorsing

Als je zelf je opzeg geeft, dan wordt de opzegtermijn niet verlengd met het aantal dagen vakantie dat je nog neemt tijdens de opzegtermijn. Geeft je werkgever je je opzeg, dan geldt een andere regeling. In dat geval wordt de opzegtermijn nu eenmaal wel verlengd met het aantal dagen vakantie dat je nam. Als je werkgever wil dat je nog bepaalde zaken afwerkt, kan hij wel eens problemen hebben met het feit dat je te veel vakantiedagen opneemt.

Onderling akkoord

Als er in het bedrijf waar je werkt geen collectieve sluiting is, dan moet je je vakantiedagen in onderling overleg vastleggen met je werkgever. Dat geldt ook als je vakantie wilt nemen tijdens je opzegtermijn. Er bestaat dus geen wettelijke regeling die zegt dat je tijdens je opzegtermijn nog al je dagen vakantie mag opnemen.

Het is dan ook belangrijk om met je werkgever in overleg te gaan en te zien of deze zich erin kan vinden dat je nog vakantie opneemt.

Geraak je er onderling niet uit, dan kan jij of je werkgever de zaak eventueel voorleggen aan de arbeidsrechtbank die dan in kort geding eventueel een beslissing kan nemen.

Een redelijke oplossing…

Is je werkgever het niet eens dat je nog al je vakantiedagen opneemt, dan zou je eventueel als oplossing kunnen voorstellen dat je nog twee dagen per maand opzeg opneemt. Dat komt zowat overeen met een normale spreiding van je recht op wettelijke vakantie over het hele jaar. De kans dat je werkgever dat een redelijke oplossing zal vinden en hiermee ook akkoord zal gaan is trouwens groot.

Jan Roodhooft, advocaat