Dit gebeurt er met je opzegtermijn als je in de loop ervan vakantie neemt…

Ook als je werkgever je opzeg gaf of jij zelf de arbeidsovereenkomst opzegde neem je in de zomer allicht een aantal weken vakantie op. Wordt je opzegtermijn in dat geval ‘verlengd’ met die weken vakantie? Maakt het een verschil uit naargelang je werkgever dan wel jijzelf de opzeg gaf?

Het is niet omdat je in je opzeg zit dat je geen vakantiedagen (waar je recht op hebt) meer zou kunnen opnemen. Alleen rijst dan de vraag of de opzegtermijn die je gaf of kreeg dan ook verlengd wordt met die dagen.

Opzeg geven

Gaf je zelf je opzeg, dan is er van een verlenging van de opzegtermijn hoegenaamd geen sprake. Je arbeidsovereenkomst eindigt in dat geval op de voorziene einddatum. Daarbij heeft het zelfs geen enkel belang hoeveel dagen vakantie je tijdens de opzegtermijn opneemt. Strikt genomen zou het dus zelfs kunnen gebeuren dat je uiteindelijk (doordat je vakantie neemt) geen enkele dag van je opzegtermijn moet presteren. Weet wel dat je je vakantiedagen in principe in overleg met je werkgever moet vastleggen.

Opzeg krijgen

Gaf je werkgever je een opzeg en werd je met andere woorden ontslagen, dan geldt er een andere regel. In dat geval wordt de opzegtermijn wel geschorst door de vakantie die je neemt. De dagen vakantie die je opneemt verlengen in dat geval dus je opzegtermijn. Dat geldt trouwens zowel als het gaat om een collectieve vakantie als wanneer je individueel met je werkgever je vakantiedagen afspreekt.

Deze regel geldt in principe ook voor de extralegale vakantiedagen waar je recht op hebt en die je opneemt tijdens de opzegtermijn (denk bijvoorbeeld maar aan de extra dagen waar je gelet op je anciënniteit recht op hebt).

Verlof zonder wedde

Het kan ook gebeuren dat je tijdens de opzegtermijn een aantal dagen verlof zonder wedde of ADV-dagen opnam. In dat geval geldt de voorgaande regel niet. De opzegtermijn wordt dan niet verlengd, zelfs niet als je werkgever de opzeg gaf.

Jan Roodhooft, advocaat