Deze prestaties moet je nog leveren tijdens de opzegtermijn

Je werkgever maakt een einde aan je arbeidsovereenkomst door het geven van een opzegtermijn. Ben je dan verplicht om tijdens deze opzegtermijn gewoon te blijven werken? Kan je werkgever je vrijstellen van prestaties? Welk risico loop je als je je niet aan deze regels houdt?

Arbeidsovereenkomst loopt verder

Tijdens de opzegtermijn loopt je arbeidsovereenkomst gewoon verder. Dat betekent dan ook dat jij als werknemer verder je verplichting om te werken moet nakomen en dat je werkgever je onder andere verder moet tewerkstellen en je loon moet betalen. Je kan dan ook niet zomaar zeggen dat je het in de opzegperiode een stuk rustiger aan kan doen of dat je bijvoorbeeld kan thuisblijven. Je werkgever kan je op zijn beurt geen andere job geven.

Weet wel dat je bepaalde dagen afwezig kan blijven op het werk om wat men noemt ‘sollicitatieverlof’ te nemen.

Vrijstelling van prestaties

Iets anders wordt het als je afspreekt met je werkgever dat je geen (of minder) prestaties moet leveren tijdens je opzegtermijn. Een dergelijke afspraak is perfect geldig. Vraag wel aan je werkgever om deze overeenkomst ook op papier te zetten.

Stelt je werkgever je vrij van prestaties tijdens je opzegtermijn tegen je zin in, dan hoef je dat niet zomaar te aanvaarden. Je zou dan eventueel zelfs kunnen zeggen dat hij de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigt en dat daaruit een impliciet ontslag voortvloeit waarbij hij je een verbrekingsvergoeding moet betalen. Doe dat echter nooit zonder eerst professioneel advies in te winnen.

Als je niet correct handelt

Als je slechter of minder presteert tijdens je opzegtermijn dan zal je werkgever je daarvoor meestal niet kunnen ontslaan om een dringende reden. Je riskeert natuurlijk wel discussies te krijgen met je werkgever. Als je gedrag tijdens de opzegtermijn dan weer een ernstige vorm van insubordinatie uitmaakt, dan kan een ontslag om een dringende reden integendeel wel aan de orde zijn.

Jan Roodhooft, advocaat