De opzegbrief moet dan toch niet vroeger verstuurd worden

Enkele maanden geleden gaven we aan dat als je werkgever je arbeidsovereenkomst wil opzeggen hij dat vanaf 1 januari soms een dag eerder zou moeten doen. Een nieuwe wet die er zeer waarschijnlijk binnenkort komt zorgt er evenwel voor dat alles toch bij het oude blijft.

Waarover gaat het?

De arbeidsovereenkomstenwet zegt dat als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt via een aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Klassiek was het zo dat onder werkdagen alle dagen moesten worden verstaan met uitzondering van zon- en feestdagen. Zaterdag was integendeel wel een werkdag.

Het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dat op 1 januari 2023 in werking treedt, zegt echter dat werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en… zaterdagen. Die wet die ook toepasselijk zou zijn op opzegbrieven bracht meteen met zich dat je werkgever de opzegbrief vaak een dag vroeger zou moeten versturen

Nieuwe wet

Een nieuwe wet die al werd goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie en die eerstdaags wellicht wordt gestemd in de Kamer zorgt er echter voor dat alles bij het oude blijft. Volgens de wet zal de nieuwe bepaling van het Burgerlijk Wetboek over wat een werkdag is nu eenmaal niet van toepassing zijn op de bepalingen die de regelgeving van de arbeidsverhouding tot voorwerp hebben, de sociale zekerheid en de sociale bijstand. De wet in kwestie zou ook meteen in werking treden op 1 januari.

Advies Nationale arbeidsraad

De nieuwe wet volgt trouwens een advies van de Nationale Arbeidsraad. Die was nu eenmaal van mening dat het beschouwen van zaterdag als een werkdag geïntegreerd is in de praktijk en dat een wijziging daarvan voor veel problemen en onduidelijkheid zal zorgen op het terrein. De Nationale Arbeidsraad meende dan ook dat het behoud van het huidige systeem nodig geacht wordt om rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te kunnen garanderen.

Jan Roodhooft, advocaat