Daarom moet je werkgever je opzegbrief binnenkort vroeger versturen

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt met naleving van een opzegtermijn en dit via een aangetekende brief, dan moet hij die voldoende op voorhand versturen. Wat verandert er op dat vlak binnenkort?

Even schetsen

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt, gebeurt dat via een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot. De arbeidsovereenkomstenwet zegt dan dat als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegt via een aangetekende brief die uitwerking heeft de derde werkdag na de datum van verzending. Een gerechtsdeurwaardersexploot heeft integendeel dadelijk uitwerking.

Wat verandert er?

Op dit moment is het zo dat zaterdag als een werkdag wordt beschouwd. Het nieuwe boek 1 van het Burgerlijk Wetboek dat op 1 januari 2023 in werking treedt wijzigt dat. De nieuwe wet zegt nu eenmaal dat werkdagen alle andere dagen zijn dan wettelijke feestdagen, zondagen en … zaterdagen.

Voorbeeld

Wil je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigen met naleving van een opzegtermijn die hij wil laten ingaan op maandag, dan volstaat het nu (als er een bepaalde week geen feestdag is) dat hij de aangetekende brief verstuurt uiterlijk op woensdag van de voorafgaande week. Vanaf 1 januari moet dat één dag vroeger gebeuren, te weten uiterlijk op dinsdag.

Verbreking

Verbreekt je werkgever de arbeidsovereenkomst dan gelden er andere regels. De verbreking gaat dan dadelijk in en niet pas na drie werkdagen.

Jan Roodhooft, advocaat