Daarom kan je opzegtermijn binnenkort vaker verlengd worden

Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt met naleving van een opzegtermijn, wordt deze termijn wel eens geschorst (en daardoor verlengd). Een nieuwe wet die binnenkort wordt gepubliceerd, zorgt ervoor dat dit in de toekomst vaker kan gebeuren. Wat moet je daarvan weten?

Huidige regeling

Het is op dit moment reeds zo dat als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt met naleving van een opzegtermijn deze termijn verlengd wordt met bepaalde periodes waarin je arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn geschorst was.

De wet zegt daarbij welke redenen van schorsing voor zo’n verlenging in aanmerking genomen worden. Meer bepaald geldt dit onder andere voor periodes waarin je arbeidsongeschikt was door ziekte of ongeval en bij zwangerschapsverlof en borstvoedingsverlof. Ook als je tijdens je opzegtermijn tijdelijk werkloos bent om economische redenen, slecht weer of collectieve sluiting wordt je opzegtermijn met die periode verlengd. Hetzelfde geldt voor de dagen vakantie die je nam, bij een thematisch verlof, enzovoort.

Extra schorsingen

Een nieuwe wet die eind september werd goedgekeurd in het parlement en die binnenkort in het Staatsblad zal worden gepubliceerd breidt die gevallen van schorsing nu uit. Er komen namelijk vier extra schorsingsgronden bij. Dat is meer bepaald zo voor de eerste vijf dagen van het zorgverlof die kunnen worden opgenomen om voor een ernstig ziek gezins- of familielid te zorgen, periodes van verlof wegens dwingende redenen, geboorteverlof en adoptieverlof.

Je geeft zelf je opzeg

Geef je zelf je opzeg dan moet je met het voorgaande geen rekening houden. De opzegtermijn die je moet geven wordt dan niet verlengd met periodes dat je arbeidsovereenkomst tijdens de opzegtermijn geschorst werd. De opzegtermijn eindigt in dat geval sowieso op de door jou voorziene einddatum. Hetzelfde geldt trouwens als je werkgever je arbeidsovereenkomst opzegde en jij op jouw beurt een tegenopzeg gaf.

Jan Roodhooft, advocaat